• O škole

    • (letecký pohľad na areál školy, vľavo hore budova MŠ, vedľa pavilón B ZŠ, pod ním pavilón A ZŠ, žltá je telocvičňa, pod ňou jedáleň, ihrisko s bežeckou dráhou a multifunkčné ihrisko)


      Z HISTÓRIE