• Dištančné vyučovanie

      • Momentálne prebieha prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

        Ak nemáte prihlasovacie údaje do EduPage ako rodič alebo žiak, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom.