• Dištančné vyučovanie

      • Od 26. októbra 2020 prebieha podľa nariadení dištančné vyučovanie pre žiakov piateho až deviateho ročníka. Žiaci sa vzdelávajú z domu prostredníctvom systému EduPage. 

        Ak nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom.