• Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia, 

  dňa 13. apríla 2023 (štvrtok) od 13:00 do 16:30 hod. sa bude v budove našej školy (Školská 11, Kalná nad Hronom) konať zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024. Týka sa všetkých detí narodených od 1.9.2016 do 31.8.2017 (aj tých, ktorí mali v minulosti odklad).

  Zápis sa uskutoční za prítomnosti detí, ktorým sa budú venovať pani učiteľky.

  Vzhľadom na súčasnú situáciu využijeme tieto možnosti zápisu:

  1. Vyplňte nasledujúci elektronický formulár, doma si ho vytlačte a podpíšte a prineste do školy v horeuvedenom čase. Prineste rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz (alebo kópie týchto dokumentov pošlite elektronicky spolu s prihláškou).

  2. Ak vyplníte nasledujúci elektronický formulár, ale nemáte možnosť si ho doma vytlačiť, príďte v uvedenom čase do školy a my vám ho vytlačíme a tam ho podpíšete. Prineste rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

  3. Ak nemáte možnosť vyplniť nasledujúci elektronický formulár, príďte v uvedenom čase do školy s rodným listom dieťaťa a svojím občianskym preukazom a my vám s tým pomôžeme.

  Od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť. Je však možné požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky na základe prejavenej vôle rodiča a odporúčania pediatra resp. podľa vyšetrenia psychológa. Aj vtedy je potrebné podať prihlášku a v nej uviesť žiadosť o odklad.

  Budeme Vám k dispozícii priamo v škole (Základná škola, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom) dňa 13. apríla 2023 od 13:00 do 16:30. Zápis sa uskutoční za prítomnosti detí. V prípade nejasností tel. číslo je 0914 169 789 alebo info@zskalna.sk.

  Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: