Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, 

dňa 15. apríla 2021 (štvrtok) od 13:00 do 16:00 hod. sa bude v budove našej školy (Školská 11, Kalná nad Hronom) konať zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022. Týka sa všetkých detí narodených od 1.9.2014 do 31.8.2015 (aj tých, ktorí mali v minulosti odklad).

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu využijeme tieto možnosti zápisu:

1. Vyplňte nasledujúci elektronický formulár, doma si ho vytlačte a podpíšte a prineste do školy v horeuvedenom čase. Prineste rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz (alebo kópie týchto dokumentov pošlite elektronicky spolu s prihláškou).

2. Ak vyplníte nasledujúci elektronický formulár, ale nemáte možnosť si ho doma vytlačiť, príďte v uvedenom čase do školy a my vám ho vytlačíme a tam ho podpíšete. Prineste rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

3. Ak nemáte možnosť vyplniť nasledujúci elektronický formulár, príďte v uvedenom čase do školy s rodným listom dieťaťa a svojím občianskym preukazom a my vám s tým pomôžeme.

Ostatné dokumenty je možné doložiť aj neskôr, podľa usmernenia Ministerstva školstva SR do dvoch týždňov od ukončenia tejto mimoriadnej situácie. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť. Je však možné požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky na základe prejavenej vôle rodiča a odporúčania pediatra resp. podľa vyšetrenia psychológa. Aj vtedy je potrebné podať prihlášku a v nej uviesť žiadosť o odklad.

Budeme Vám k dispozícii priamo v škole (Základná škola, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom) dňa 15. apríla 2021 od 13:00 do 16:00. V prípade nejasností tel. číslo je 0914 169 789 alebo info@zskalna.sk.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: