• Združenie rodičov

   • Združenie rodičov pri Základnej škole, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom
    Činnosť a cieľ Združenia rodičov je zosúlaďovať pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy a pomáhať škole pri výchovnom pôsobení.
    Rada ZR zasadá najmenej dvakrát za rok alebo podľa potreby pri riešení aktuálnych žiadostí a informácií o činnosti školy.
     
    Návrh rozpočtu >>> ZR_navrh_rozpctu._2021-2022.pdf