• Priateľský
    • prístup
    • Skúsení
    • učitelia
    • Plní
    • energie
    • Online
    • služby
 • Novinky

   • Zbierka Hodina deťom
   • 19. 10. 2021
   • Aj v tomto roku bude možné zapojiť sa do celoslovenskej zbierky Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. Vo štvrtok 21. októbra môžete svoj dar vhodiť do pokladničky u nás v škole. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov. Viac na www.hodinadetom.sk

   • Zbierka Hodina deťom: Čítať viac
   • Školská jedáleň
   • 18. 10. 2021
   • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 20. dňa v mesiaci vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v nasledujúcom mesiaci. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007. Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

   • Školská jedáleň: Čítať viac
   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti je povinné
   • 29. 9. 2021
   • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v regióne zostáva naďalej povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" ak žiak chýbal tri a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu). INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Môžete ho jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, každé ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.
    ​​​​​​​Na stiahnutie a vytlačenie vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_sept2021.pdf

   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti je povinné: Čítať viac
   • Biela pastelka
   • 21. 9. 2021
   • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky základnej školy počas dní od 22. 09. 2021 do 24. 09. 2021.
    Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.

   • Biela pastelka: Čítať viac
   • Krúžková činnosť
   • 14. 9. 2021
   • Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky, ktoré organizuje naša škola pre žiakov v popoludňajšom čase. Vo výbere nájdete športové aktivity, umelecké ale tiež technické aktivity ako aj jazykové krúžky. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom systému EduPage. Prosím, prostredníctvom dieťaťa nám zašlite späť podpísaný "Vzdelávací poukaz". Ďakujeme.

   • Krúžková činnosť: Čítať viac
   • Privítanie nových prvákov
   • 2. 9. 2021
   • Na začiatku nového školského roka pán riaditeľ Peter Lipták spolu s triednymi učiteľkami privítali nových prvákov u nás v škole. Veríme, že sa im bude páčiť a s radosťou a nadšením sa naučia mnoho nových vecí. Viac foto nájdete na našom facebooku.

   • Privítanie nových prvákov: Čítať viac
   • Nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti
   • 31. 8. 2021
   • Pripomíname rodičom, že hneď v prvý školský deň, teda vo štvrtok 2. septembra je potrebné pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", inak žiak nebude vpustený do budovy školy. Nie je potrebný žiaden test ani očkovanie ani potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid19, stačí toto "Vyhlásenie". Môžete je jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, vo štvrtok ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.

   • Nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti: Čítať viac
   • Otvorenie nového školské roka
   • 30. 8. 2021
   • Dňa 2.9.2021, teda vo štvrtok, sa začína nový školský rok. Žiaci prídu najneskôr o 7:55 a po predložení „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“ (v elektronickej podobe cez systém EduPage alebo v papierovej podobe podpísané rodičom) pôjdu priamo do svojich tried. Nikto z rodičov nebude vpustený do budovy školy. Výnimkou sú rodičia nových prvákov, ktorých osobitne privíta riaditeľ školy a dostanú balíček školských pomôcok a tiež dôležité informácie o priebehu vyučovania v nasledujúcich dňoch.
    Žiaci dostanú od svojich triednych učiteliek všetky potrebné informácie k začiatku školského roka. Prosíme, aby si žiak priniesol so sebou prezuvky, dve čisté rúška, ako aj ostatné hygienické potreby. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň vo štvrtok nebude v prevádzke. Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie dostanú konkrétne informácie od triedne

   • Otvorenie nového školské roka: Čítať viac
   • Stravovanie v školskej jedálni
   • 30. 8. 2021
   • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 31.8.2021 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v piatok 3.9.2021. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby.
    IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
    Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.
    Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

   • Stravovanie v školskej jedálni: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Zriaďovateľ: Obec Kalná nad Hronom
  • Naša škola na Facebooku