• Priateľský
    • prístup
    • Skúsení
    • učitelia
    • Plní
    • energie
    • Online
    • služby
 • Novinky

   • Tekvicové výtvory

   • 22. 11. 2023
   • Aj túto jeseň sa najmenší žiaci našej školy mohli pochváliť nezvyčajne vyzdobenými tekvicami, ktoré skrášlili areál našej školy. Preukázala sa fantázia, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale hlavne ich rodičov. Všetky výtvory (bolo ich 45) boli nápadité a pekné. Každý žiak, ktorý sa do súťaže zapojil, dostali sladkú odmenu a malú vecnú cenu.

   • Tekvicové výtvory: Čítať viac
   • Šikovní šiestaci

   • 20. 11. 2023
   • Zoznam surovín, ich použitie, technologický postup aj šikovnosť pri obracaní si mohli šiestaci vyskúšať na hodine Techniky pri pečení palaciniek. Vydarili sa a boli ozaj chutné.

   • Šikovní šiestaci : Čítať viac
   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

   • 15. 11. 2023
   • Aj naša škola poteší tieto Vianoce seniorov malým darčekom, ktorý zahreje pri srdci nás aj ich. Zapojíme sa do šiesteho ročníka výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Viac informácií si môžete prečítať na priložených infografikách...

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Čítať viac
   • Aj u nás separujeme...

   • 15. 11. 2023
   • Deti v ŠKD pod vedením p. vychovávateliek sa zapojili do súťaže o EKOlavičky. Keďže škola dlhodobo separuje a nie je jej životné prostredie ľahostajné, radi výzvu prijali a natočili krátke video. Držíme im palce, aby v súťaži uspeli a tým prispeli ku skrášleniu školského areálu. Video nájdete na školskom facebookovom profile: www.facebook.com/zskalnanadhronom

   • Aj u nás separujeme...: Čítať viac
   • Na Technike s piatakmi

   • 13. 11. 2023
   • S blížiacim sa zimným časom si piataci na hodine Techniky mohli vyrobiť takýchto zaujímavých snehuliakov. Cvičenie v presnosti a trpezlivosti pri vytváraní hlavičky, čiapky či šála bolo pre niektorých výzvou.

   • Na Technike s piatakmi: Čítať viac
   • Nové telefonické kontakty

   • 10. 11. 2023
   • Ak je to potrebné, môžete využiť nové telefonické kontakty našej školy:

    zborovňa pre 1. až 4. ročník: 0911 430 371
    zborovňa pre 5. až 9. ročník: 0911 430 368

    hospodárka školy: 0914 169 789

    Školský klub detí: 0904 342 394

    vedúca školskej jedálne: 0911 483 918

    Kontakty nie sú dostupné nonstop, počas vyučovania sa môže stať, že vyučujúci nemajú možnosť odpovedať na telefonický hovor.

   • Nové telefonické kontakty: Čítať viac
   • Haloweenske aktivity

   • 30. 10. 2023
   • Na posledný deň pred jesennými prázdninami pripravili pedagógovia rôzne aktivity s haloweenskou tematikou. Okrem zaujímavého kvízu si žiaci mohli zasúťažiť na "lietajúcom koberci", triafať do strašidla, vyskúšať si svoju presnosť v hode na tekvice alebo využiť kreativitu pri tvorbe múmie. Najlepšie masky boli odmenené. Dobre sme sa zabavili.

   • Haloweenske aktivity: Čítať viac
   • Školský klub detí

   • 18. 10. 2023
   • V našej škole máme v súčasnosti 4 oddelenia ŠKD, ktoré navštevuje takmer sto žiakov prvého stupňa. Jednotlivé oddelenia vedú pani vychovávateľky Lucia Dobóová, Ivana Almásiová, Veronika Machová a Marta Siekelová. Aj keď sú žiaci rozdelení do skupín, predsa však (napr. pre chorobu vychovávateľky a pod.) prípadné správy ohľadom žiakov nech posielajú rodičia všetkým pani vychovávateľkám súčasne prostredníctvom systému EduPage, čím predídeme prípadným nedorozumeniam. Telefónne číslo do ŠKD je 0904 342 394. Ďakujeme za spoluprácu.

   • Školský klub detí: Čítať viac
   • Výstup na Sitno

   • 6. 10. 2023
   • Na najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy neďaleko Banskej Štiavnice vystúpali naši siestaci a siedmaci. Skvelé počasie nám doprialo príjemný zážitok z jesennej prírody.

   • Výstup na Sitno: Čítať viac
   • Výchovný koncert

   • 26. 9. 2023
   • Na výchovnom koncerte s názvom "Očová, Očová..." nám pán majster ukázal hru na rôznych hudobných nástrojoch.

   • Výchovný koncert : Čítať viac
   • Špeciálny pedagóg

   • 26. 9. 2023
   • Ako dieťa naučiť učiť sa efektívne? Čo môže zohľadniť učiteľ? Kedy požiadať o pomoc školského špeciálneho pedagóga? A kedy je čas obrátiť sa na odborníkov v poradniach?

    Špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom a učiteľom špeciálny školský pedagóg poskytuje priamo počas vyučovania priebežne alebo podľa potreby.

   • Špeciálny pedagóg: Čítať viac
   • Tekvicová súťaž

   • 25. 9. 2023
   • Každoročne organizujeme súťaž v tvorbe zaujímavých výtvorov z tekvíc. Aj v tomto školskom roku od 2. do 15. októbra môžete do školy priniesť svoje výtvory. Tešíme sa na spoluprácu.

   • Tekvicová súťaž: Čítať viac
   • Biela pastelka

   • 20. 9. 2023
   • Zapojiť sa do zbierky Biela pastelka bude možné aj v našej škole v piatok 22. septembra.

    Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky našej školy.
    Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme. Viac info na www.bielapastelka.sk

   • Biela pastelka: Čítať viac
   • Rodičovské združenie

   • 18. 9. 2023
   • V pondelok 25. septembra o 16:30 sa v budove našej školy uskutoční Plenárne zasadnutie Združenia rodičov. Po ňom budú nasledovať triedne schôdze s jednotlivými učiteľmi. Na stretnutí sa dozviete dôležité informácie o priebehu začínajúceho školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

   • Rodičovské združenie: Čítať viac
   • Prihlasovanie na krúžky

   • 13. 9. 2023
   • Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky, ktoré organizuje naša škola pre žiakov v popoludňajšom čase. Vo výbere nájdete športové aktivity, umelecké ale tiež technické aktivity ako aj jazykové krúžky. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom systému EduPage. Prosím, prostredníctvom dieťaťa nám zašlite späť podpísaný "Vzdelávací poukaz". Ďakujeme.

   • Prihlasovanie na krúžky: Čítať viac
   • Platby v Školskej jedálni

   • 8. 9. 2023
   • Vedúca školskej jedálne pripomína rodičom, že o výške zostatku uhradenej finančnej zábezpeky za stravu dieťaťa v tomto školskom roku sa môžu informovať telefonicky na čísle 0911 483 918.

   • Platby v Školskej jedálni: Čítať viac
   • Začiatok nového školského roka

   • 31. 8. 2023
   • Prvý školský deň je 4. september 2023. Slávnostné otvorenie nového školského roka a privítanie prvákov bude o 8:00 v telocvični našej školy. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň v tento deň nebude v prevádzke.

    Pre záujemcov o stravovanie v školskej jedálni pripomíname, aby nezabudli priniesť zápisný lístok.

   • Začiatok nového školského roka: Čítať viac
   • Stravovanie v školskej jedálni v novom školskom roku

   • 22. 8. 2023
   • Vedúca školskej jedálne oznamuje zákonným zástupcom, že zápisný lístok stravníka je potrebné vytlačiť, vyplniť a odovzdať triednej učiteľke alebo vedúcej jedálne najlepšie hneď 4. septembra (pondelok), aby dieťa mohlo ísť na obed už v utorok 5. septembra.

    Podrobné informácie nájdete v priloženom zápisnom lístku, ktorý si doma vytlačte a po vyplnení doručte do školy. Týmto zároveň požiadate o štátnu dotáciu, takže obedy bude mať dieťa zadarmo. Nezabudnite však uhradiť finančnú zábezpeku 20€ na účet škol. jedálne.

   • Stravovanie v školskej jedálni v novom školskom roku: Čítať viac
   • Vystúpenie družinárov

   • 1. 7. 2023
   • Pani vychovávateľky nacvičili s deťmi pôsobivé tanečné predstavenie inšpirované známou hudbou z filmu Hriešny tanec.

   • Vystúpenie družinárov: Čítať viac
   • Rozlúčka deviatakov 2023

   • 1. 7. 2023
   • Naši najstarší žiaci sa na konci školského roka rozlúčili so svojimi spolužiakmi zaujímavým programom. Prajeme im veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu.

   • Rozlúčka deviatakov 2023: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie školského roka

   • 1. 7. 2023
   • Desiatky našich najšikovnejších žiakov boli ocenené na slávnostnom ukončení školského roka. Zožali úprimný potlesk za svoju snahu pri dosahovaní dobrých vyučovacích výsledkov alebo reprezentovaní školy na predmetových olympiádach či v športových súťažiach. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme pedagógom za ich prípravu ako aj rodičom za spoluprácu.

   • Slávnostné ukončenie školského roka : Čítať viac
   • Návšteva v Atlantise

   • 29. 6. 2023
   • Dňa 23.06.2023 tretiaci a štvrtáci našej školy strávili pekné dopoludnie v Leviciach. Ako prvé navštívili Atlantis Center, ktoré patrí do siete jedinečných zážitkových centier. Čakalo tu na nich množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré spoznali fyzikálne zákony a prírodné javy. V rámci tematickej prednášky sa preniesli do sveta čarodejníckej školy Harryho Pottera. Vyskúšali si plášť Harryho Pottera a čarodejnícky klobúk im prezradil, do ktorej skupiny patria. Druhá zastávka žiakov bola návšteva Tekovského múzea.

   • Návšteva v Atlantise: Čítať viac
   • Výsledky dotazníka spokojnosti rodičov žiakov 5. - 9. ročníka

   • 28. 6. 2023
   • Prezentujeme výsledky dotazníka, ktorým sme požiadali rodičov žiakov piateho až deviateho ročníka o vyjadrenie spokojnosti s fungovaním našej základnej školy. Všetkým ďakujeme za vyplnenie a oceňujeme úprimnosť. S konštruktívnymi návrhmi budeme pracovať.

   • Výsledky dotazníka spokojnosti rodičov žiakov 5. - 9. ročníka: Čítať viac
   • Výsledky zisťovania spokojnosti rodičov žiakov 1. až 4. ročníka

   • 28. 6. 2023
   • Prezentujeme výsledky dotazníka, ktorým sme požiadali rodičov žiakov prvého až štvrtého ročníka o vyjadrenie spokojnosti s fungovaním našej základnej školy. Všetkým ďakujeme za vyplnenie a oceňujeme úprimnosť. S konštruktívnymi návrhmi budeme pracovať.

   • Výsledky zisťovania spokojnosti rodičov žiakov 1. až 4. ročníka: Čítať viac
   • Deviataci na motokárach

   • 23. 6. 2023
   • V jedno horúce ráno, 21.6.2023, sa deviataci vybrali na motokárovú dráhu v Dolnej Seči. Ukázali tam svoje zručnosti riadenia motokár, svoj temperament a nadšenie pre jazdenie. Dobrá nálada ich sprevádzala celý deň.

   • Deviataci na motokárach: Čítať viac
   • Siedmacky kvíz z geografie

   • 21. 6. 2023
   • Žiaci 7.A a 7.B triedy si zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze z geografie. Pán riaditeľ Lipták a pani učiteľka Vadovičová pripravili otázky z učiva siedmeho ročníka. Každú triedu reprezentovali dva päťčlenné tímy, ktoré vďaka svojim vedomostiam viedli vyrovnaný súboj. Žiaci sa zabavili a zároveň potvrdili, že počas školského roka nadobudli veľa informácii o Európe.

   • Siedmacky kvíz z geografie : Čítať viac
   • Exkurzia v Múzeu holokaustu

   • 21. 6. 2023
   • Žiaci 9. ročníka boli 20. mája 2023 na dejepisnej exkurzii v Seredi, v Múzeu holokaustu. Pripomenuli si, čo sa učili o prenasledovani Židov počas 2. svetovej vojny.

   • Exkurzia v Múzeu holokaustu : Čítať viac
   • Škola v prírode 2023

   • 14. 6. 2023
   • ŠKOLA V PRÍRODE

    V dňoch 5.6. až 9.6. žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali pobyt vo Vysokých Tatrách v škole v prírode. Žiaci boli ubytovaní v Dolnom Smokovci.

    Počas 5 dní absolvovali množstvo zaujímavých výletov a aktivít a mali veľa pekných zážitkov aj napriek nepriaznivému počasiu.

    1. deň – Naša prvá zastávka bola na Liptovskej Mare. Ešte v ten deň sme navštívili Múzeum liptovskej dediny v Pribyline.

   • Škola v prírode 2023: Čítať viac
   • Siedmaci, ôsmaci a deviataci v Divadle Nová scéna v Bratislave

   • 14. 6. 2023
   • V Divadle Nová scéna si naši žiaci pozreli nestarnúci príbeh o láske, kamarátstve, úspechoch a pádoch – CYRANO Z PREDMESTIA. Prvý slovenský rockový muzikál textárov Jána Štrassera, Kamila Peteraja a autorov hudby Pavla Hammela a Mariána Vargu. Okrem strhujúcich tanečných a speváckych výkonov mohli sledovať neopätovanú lásku bitkára Cyrana k ambicióznej a talentovanej speváčke Roxane.
    8. júna opäť navštívili Divadlo Nová scéna, aby si pozreli inscenáciu DOMOV, KDE JE TEN TVOJ? Žiaci mali možnosť vžiť sa do životov iných, do osudov, ktoré, dúfajme, nikdy nebudú naše. Súčasťou inscenácie bola aj následná diskusia o téme migrácie, ktorá bola vedená odborníkmi v danej oblasti.

   • Siedmaci, ôsmaci a deviataci v Divadle Nová scéna v Bratislave: Čítať viac
   • Turnaj vo vybíjanej

   • 14. 6. 2023
   • Dňa 26.05.2023 sa v telocvični základnej školy v Kalnej nad Hronom uskutočnil školský turnaj vo vybíjanej. Svoje sily si zmerali tri družstvá, družstvo tretiakov a štvrtákov našej školy a družstvo starších žiakov prvého stupňa ZŠ v Dolnom Piali. Odohralo sa 6 zápasov. Hra bola veľmi napínajúca a vyrovnaná. 1. miesto si vybojovali štvrtáci a 2. miesto tretiaci našej školy. 3. miesto si odniesli hostia. Srdečne im blahoželáme! Radi by sme aj v budúcnosti pokračovali v tejto tradícii.

   • Turnaj vo vybíjanej: Čítať viac
   • Exkurzia piatakov v našom regióne

   • 13. 6. 2023
   • Koncom školského roka sa zvyčajne plánujú exkurzie, ktoré sa snažia priblížiť žiakom rôzne interesantné lokality v našom okolí. Piataci v júni tohto školského roka navštívili Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v Brhlovciach a Tekovské múzeum v Levickom hrade. Pripravené súťažné otázky žiakov viedli k spoznávaniu krás a zaujímavostí nášho regiónu.

   • Exkurzia piatakov v našom regióne: Čítať viac
   • Plavecký výcvik

   • 6. 6. 2023
   • V uplynulom týždni prebiehal plavecký výcvik žiakov šiesteho a ôsmeho ročníka vo Vadaš Thermal Resort v Štúrove. Počas dní plných slnka a dobrej nálady sa zoznámili so základmi plávania.

   • Plavecký výcvik : Čítať viac
   • Deň detí v škole

   • 1. 6. 2023
   • Pani učiteľky a páni učitelia pripravili oslavu Dňa detí naozaj na úrovni. Viac ako 15 rôznych súťažných disciplín, kde sa žiaci mohli zabaviť a vyskúšať si svoju šikovnosť. Sladká odmena v podobe cukrovej vaty a tomboly boli výborným zavŕšením skvelého dňa.

   • Deň detí v škole : Čítať viac
   • Exkurzia šiestakov do Nitry

   • 19. 5. 2023
   • Dňa 18.5.2023 žiaci šiesteho ročníka absolvovali exkurziu do historickej Nitry. Preskúmali diecéznu knižnicu aj múzeum a vďaka kvalifikovanému zaujímavému výkladu sa dozvedeli viac o Nitrianskom hrade a katedrále sv. Emeráma. Nakoniec sme sa spoločne pozreli na nádhernú Nitru z veže jedného z najstarších kostolov na Slovensku.

   • Exkurzia šiestakov do Nitry: Čítať viac
   • Deň matiek

   • 11. 5. 2023
   • Pri príležitosti oslavy Dňa matiek pozývame na vystúpenie a kultúrny program žiakov Základnej školy aj detí z Materskej školy v Kalnej nad Hronom. V nedeľu 14. mája o 15:00 v Kultúrnom dome.

   • Deň matiek: Čítať viac
   • Beh oslobodenia

   • 27. 4. 2023
   • Športového podujatia pri príležitosti oslobodenia našej obce sa zúčastnia aj žiaci našej školy, keď v rôznych kategóriách budú súťažiť o zaujímavé ceny. Istotne ich podporíme.

   • Beh oslobodenia: Čítať viac
   • Deň Zeme

   • 21. 4. 2023
   • Ako zvyčajne, aj v tomto školskom roku naši šikovní pedagógovia pripravili aktivity k oslave Dňa Zeme. V piatok teda naši žiaci namiesto bežného vyučovania mali možnosť zoznámiť sa so zaujímavými pokusmi z chémie, ručne si vyrábali recyklovaný papier, prešli informačnými otázkami testov o ekológii a tiež si postavili vlastnú domácu meteorologickú stanicu. Nechýbalo tiež vyčistenie okolia od odpadkov. Bolo prípravené aj občerstvenie s bylinkovými čajmi a zdravé jednohubky s klíčkami. S pomocou obetavých deviatakov sa poučenie i zábava všetkým páčila.

   • Deň Zeme: Čítať viac
   • Deň narcisov

   • 19. 4. 2023
   • Aj v našej škole bude 20. apríla možnosť zapojiť sa do zbierky Ligy proti rakovine s názvom "Deň narcisov" na pomoc onkologickým pacientom. Ďakujeme všetkým, ktorí dokážu byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

   • Deň narcisov: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Zriaďovateľ: Obec Kalná nad Hronom
  • Naša škola na Facebooku