• Priateľský
    • prístup
    • Skúsení
    • učitelia
    • Plní
    • energie
    • Online
    • služby
 • Novinky

   • V pondelok opäť "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" bez testu
   • 7. 5. 2021
   • Pripomíname rodičom všetkých žiakov našej školy, že podľa momentálne platných nariadení v pondelok (10.5.2021) postačí predložiť "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom ani žiaka ani rodiča. Uprednostnite zaslanie elektronickou formou prostredníctvom systému EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto na úvodnej strane v časti žiadosti - pridať žiadosť - vyhlásenie o bezinfekčnosti - dolu vyberiete dátum a hore červené tlačidlo podať novú žiadosť). Je to jednoduché, rýchle, nič nemusíte vypĺňať ani tlačiť a aj nám v škole to zjednoduší prácu, pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať žiadne iné dokumenty. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania.
    Rozvrh hodín je riadne zverejnený v systéme EduPage, ŠKD funguje v normálnom režime, stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené.

   • V pondelok opäť "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" bez testu: Čítať viac
   • Veľkonočné prázdniny
   • 30. 3. 2021
   • Od 1. apríla (štvrtok) do 6. apríla (utorok) sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pre žiakov prvého stupňa bude pokračovať 7. apríla (streda).

   • Veľkonočné prázdniny: Čítať viac
   • Zápis detí do 1. ročníka
   • 24. 3. 2021
   • Zápis detí do prvého ročníka bude v našej škole 15.4.2021 od 13:00 do 16:00. Ide o šesťročné deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Zápis sa týka aj tých, ktorí mali odklad. Rodič prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Dieťa na zápis nemusí prísť, pôjde len o administratívny úkon. Samozrejme, všetko je možné vyriešiť ELEKTRONICKY na tomto odkaze>>> Tešíme sa na spoluprácu.

   • Zápis detí do 1. ročníka: Čítať viac
   • Úspešná riešiteľka chemickej olympiády
   • 19. 3. 2021
   • Aj v období dištančnej výučby sa žiaci pripravujú a zúčastňujú predmetových olympiád. Deviatačka Bianka Babicová dosiahla pekný výsledok, keď sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D a postupuje tak do krajského kola.

   • Úspešná riešiteľka chemickej olympiády: Čítať viac
   • Vyhlásenie o bezinfekčnosti treba opäť v pondelok
   • 12. 3. 2021
   • Pripomíname rodičom žiakov prvého až štvrtého ročníka, že podľa momentálne platných nariadení je v pondelok (22.3.2021) potrebné opäť priniesť "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu.Nájdete ho na vytlačenie tu>>> Uprednostnite zaslanie elektronickou formou prostredníctvom systému EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania.

   • Vyhlásenie o bezinfekčnosti treba opäť v pondelok: Čítať viac
   • Po prázdninách opäť do školy
   • 4. 3. 2021
   • Od pondelka 8. marca 2021 žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú po prázdninách späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto „vyhlásenie“ nemusí priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez víkend v rodičovskom konte v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Čestného vyhlásenie" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho môžete stiahnuť tu>>>
    Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude

   • Po prázdninách opäť do školy: Čítať viac
   • Jarné prázdniny
   • 26. 2. 2021
   • Od 1. marca do 5. marca sú jarné prázdniny. Vyučovanie nebude prebiehať ani prezenčnou ani dištančnou formou. O nástupe do školy 8. marca budeme podrobne informovať vo vhodnom čase.

   • Jarné prázdniny: Čítať viac
   • Informácia o nástupe do školy 8.2.2021 pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka
   • 5. 2. 2021
   • Od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Nemusí ho priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho ho môžete stiahnuť tu >>>.
    Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Pr

   • Informácia o nástupe do školy 8.2.2021 pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
  • Zriaďovateľ: Obec Kalná nad Hronom
  • Naša škola na Facebooku