• Školská jedáleň


   • zápisný lístok na vytlačenie >>> zapisny_listok_skolska_jedalen_2023_24.pdf


    Odhlásenie z obeda telefonicky alebo elektronicky deň vopred do 14:00.

    vedúca škol. jedálne: Anna Balážová


    kontakt: 0911 483 918


    IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007


    Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.


    Jedálny lístok nájdete aj v mobilnej aplikácii EduPage.

    Odhlasovanie z obeda je možné aj cez mobilnú aplikáciu EduPage v časti “Jedálny lístok” a ťuknutím na červené “Odhlásiť sa” (alebo na počítači – buď ako rodič alebo ako žiak – vľavo dole v časti “Komunikácia” – “Školská jedáleň” kliknutím na tlačidlo “Odhlásiť sa”). Odhlásiť sa dá len predchádzajúci deň do 14:00 (aj niekoľko dní vopred). Pri takomto odhlásení už nemusíte telefonovať vedúcej ŠJ.

    Definitívne odhlásenie z odberu stravy v školskej jedálni uskutoční rodič dieťaťa správou adresovanou triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage z rodičovského konta (napr. "Odhlasujem svoje dieťa Meno a priezvisko z odberu stravy v školskej jedálni od dátum.")