• Školská jedáleň

   • Definitívne odhlásenie z odberu stravy v školskej jedálni uskutoční rodič dieťaťa správou adresovanou triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage z rodičovského konta (napr. "Odhlasujem svoje dieťa Meno a priezvisko z odberu stravy v školskej jedálni od dátum.")


    Odhlásenie z obeda telefonicky alebo elektronicky deň vopred do 14:00.

    vedúca škol. jedálne: Anna Balážová


    kontakt: 0911 483 918


    Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok.

    Je potrebné uhradiť ho do 31.8.2022 vo výške 25,41€ pre žiakov prvého až štvrtého ročníka resp. 27,30€ pre žiakov piateho až deviateho ročníka.

    Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed 6.9.2022. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. Môžete si zriadiť aj trvalý príkaz na úhradu.
    IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
    Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.
     


    zápisný lístok na vytlačenie >>> zápisný_lístok_školská_jedáleň_2022.pdf


    Jedálny lístok nájdete aj v mobilnej aplikácii EduPage.

    Odhlasovanie z obeda je možné aj cez mobilnú aplikáciu EduPage v časti “Jedálny lístok” a ťuknutím na červené “Odhlásiť sa” (alebo na počítači – buď ako rodič alebo ako žiak – vľavo dole v časti “Komunikácia” – “Školská jedáleň” kliknutím na tlačidlo “Odhlásiť sa”). Odhlásiť sa dá len predchádzajúci deň do 14:00 (aj niekoľko dní vopred). Pri takomto odhlásení už nemusíte telefonovať vedúcej ŠJ.

    Platobné údaje: SK28 5600 0000 0071 3756 6007