• Školská jedáleň

   • Odhlásenie z obeda telefonicky alebo elektronicky deň vopred do 14:00.

    vedúca škol. jedálne: Anna Balážová


    kontakt: 0911 483 918


    Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 31.8.2021 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v piatok 3.9.2021. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. 
    IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
    Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.
    Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.


    zápisný lístok na vytlačenie >>> zapisny_listok_skolska_jedalen_2021.pdf


    Jedálny lístok nájdete aj v mobilnej aplikácii EduPage.

    Odhlasovanie z obeda je možné aj cez mobilnú aplikáciu EduPage v časti “Jedálny lístok” a ťuknutím na červené “Odhlásiť sa” (alebo na počítači – buď ako rodič alebo ako žiak – vľavo dole v časti “Komunikácia” – “Školská jedáleň” kliknutím na tlačidlo “Odhlásiť sa”). Odhlásiť sa dá len predchádzajúci deň do 14:00 (aj niekoľko dní vopred). Pri takomto odhlásení už nemusíte telefonovať vedúcej ŠJ.

    Platobné údaje: SK28 5600 0000 0071 3756 6007