• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola Kalná nad Hronom na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola Kalná nad Hronom
   • Hlavné telefónne číslo
   • 0914 169 789
   • Ďalšie telefónne čísla
   • zborovňa 1.-4. roč.: 0911 430 371
    zborovňa 5.-9. roč.: 0911 430 368
    hospodárka školy: 0914 169 789
    ŠKD: 0904 342 394
    jedáleň: 0911 483 918
   • Adresa školy
   • Školská 11
    93532 Kalná nad Hronom
    Slovakia