• Výchovné poradenstvo

      • Výchovná poradkyňa: Mgr. Zuzana Lastičová

        Špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Krchová