• Kedy budú môcť mať deviataci koncoročný výlet?
    • Kedy budú môcť mať deviataci koncoročný výlet?

    • 13.03.2022 19:16
    • Predpokladom pozitívnej odpovede je ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení. Zdá sa, že v mesiaci jún bude možné naplánovať koncoročný výlet vo vhodnom zariadení po porade s pánom riaditeľom, triednymi učiteľkami a rodičmi (aj keď na viac dní to pravdepodobne nebude jednoduché zrealizovať). Určite by sa to dalo naplánovať tak, aby to bolo možné aj finančne zvládnuť. Možnosťou by bolo vyplniť čas výletu návštevou napríklad hradu, zámku, prípadne s nenáročnou turistikou alebo kúpaním. Radi privítame od žiakov alebo rodičov ponúknuté možnosti, s ktorými majú dobré skúsenosti. Zaujímavou sa pre niektorých javí aj možnosť splavovania Hrona.
     Predpokladáme, že v poslednom mesiaci školského roka by každá trieda mohla absolvovať jednodennú exkurziu na zaujímavé miesta nášho kraja, ako to bývalo zvykom pred dvomi rokmi, či už išlo o Nitru, Banskú Štiavnicu, Brhlovce, Bohunice, Topoľčianky, Sitno a podobne. Nápady je možné čerpať napríklad z tejto stránky >>>
    • viac
    • Drsné a namyslené trinásťročné dievčatá, ktoré fajčia a pijú
    • Drsné a namyslené trinásťročné dievčatá, ktoré fajčia a pijú

    • 06.12.2021 12:24
    • Podnet v Schránke dôvery píše: Chcela by som vedieť, prečo sú niektoré deti hnusné alebo namyslené a hrajú sa na drsných, pijú a fajčia a pritom nie sú nič iné, len trinásťročné deti. Nie je celkom jednoduché pochopiť ich správanie. Na jednej strane sú to viac-menej typické pubertálne prejavy, ktoré by mohli byť v istej miere korigované rodičmi. Tiež ide o vyvolanie pocitu zaujímavosti, hoci nie celkom dobrou formou. Môže ísť takisto o nedostatok iných záujmových záležitostí v ich živote a akýsi prejav nudy, keďže všetko majú, nič im nechýba a sú rozmaznané. Takéto deti nie sú príliš prístupné nejakému dohováraniu, pretože si neuvedomujú dôsledky svojho správania napriek tomu, že im je to pripomínané. Určite však nad tým nemožno mávnuť rukou. Patrí k zodpovednosti rodičov (a aj pedagógov), aby hľadali príčiny tohto stavu a nakoľko je to možné, pomohli rôznymi aktivitami takýmto deťom nepadnúť do ešte väčších problémov. Nebolo by zlé pokúsiť sa konkrétnejšie rozobrať túto tému napríklad na hodine občianskej náuky alebo etiky. Zaujímavá kniha k takejto téme >>>
    • viac
    • Chcel by som, aby od druhého polroka bol futbalový krúžok
    • Chcel by som, aby od druhého polroka bol futbalový krúžok

    • 06.12.2021 11:59
    • Možno táto požiadavka mohla zaznieť na začiatku septembra, keď sa vyučujúci pýtali na záujem o krúžkoch. Teraz po troch mesiacoch školy to nebude jednoduché zrealizovať, nanešťastie aj kvôli roznym protipandemickým opatreniam. Ak však bude záujem a podmienky a počasie to dovolia, môžeme sa k tomu v druhom polroku vrátiť. Serióznejšie sa tréningu futbalu venuje KFC Kalná nad Hronom, kde je možnosť zapojiť sa.
    • viac
    • Prajem si, aby čím skôr skončila škola
    • Prajem si, aby čím skôr skončila škola

    • 06.12.2021 11:55
    • Možno na prvý pohľad takáto žiadosť vyvolá úsmev a súhlasné pokývanie hlavou zo strany spolužiakov. Uvedomujeme si, že vyučovanie v škole nemusí byť pre každého tá najlepšia životná skúsenosť, napriek tomu je to tá najdôležitejšia základná životná potreba: naučiť sa čítať, písať, počítať a dokázať žiť v socializovanej spoločnosti ako jej súčasť. Pochopiteľne, že sa nie vždy vieme ľahko vysporiadať s požiadavkami učiteľov alebo so vzťahmi v triede. Ale aj tomuto nás môže školské prostredie naučiť. Zostať doma a nič nerobiť asi nebude ten správny životný cieľ. A tak niekoľko citátov slávnych ľudí na inšpiráciu: „Učíme sa pre život, nie pre školu.“ - no však - „Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“ Napokon od známeho Jána Amosa Komenského: „Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“
    • viac
    • Mohol by chodiť autobus do Hrádku o druhej a nie až o tretej?
    • Mohol by chodiť autobus do Hrádku o druhej a nie až o tretej?

    • 06.12.2021 11:36
    • Pravdepodobne by mohol chodiť autobus do Tekovské Hrádku z Kalnej nad Hronom aj o druhej hodine popoludní, avšak naša škola nemá žiadnu možnosť upravovať cestovné poriadky podľa toho, ako sa u nás končí vyučovanie. Momentálne autobusové spojenie medzi spomenutými obcami je o 12:40 a potom až 14:54, zabezpečuje ho Arriva Nové Zámky a.s., na ktorých sa môžete obrátiť so svojou požiadavkou úpravy cestovného poriadku.
    • viac
    • Dovolili by ste nám odpovedať na telefonáty od kuriéra?
    • Dovolili by ste nám odpovedať na telefonáty od kuriéra?

    • 06.12.2021 11:29
    • Samozrejme, že v dnešnej dobe je doručovanie balíkov kuriérmi obľúbené a pohodlné. Nie je vždy jednoduché zabezpečiť prítomnosť, lebo kuriér môže zavolať takmer kedykoľvek (časové okno od 8:00 do 16:00 je doooosť veľké). Zvyčajne sa však o to postarajú rodičia. V nevyhnutnom ojedinelom prípade je možná dohoda s triednou učiteľkou prípadne vyučujúcim pedagógom. Používanie mobilných telefónov rieši Školský poriadok v článku XI. prečítajte si ho tu >>>
    • viac
    • Výmenné pobyty na základných školách
    • Výmenné pobyty na základných školách

    • 06.12.2021 11:36
    • Výmenné pobyty v zmysle, že žiaci strávia časť školského roka na vyučovaní v inej škole - väčšinou v zahraničí - sú skôr doménou stredných (a vysokých) škôl. Nie je celkom predstaviteľné, aby sa žiak základnej školy zúčastňoval niekoľko týždňov vyučovania na inej škole, povedzme aj v zahraničí. Niektoré školy vypracujú projekty pre tzv. Erasmus plus, čo je program pre základné školy skôr len na niekoľkodňový výlet do zahraničnej družobnej školy, hoci sa to zvykne nazývať "výmenný pobyt". Žiaci tam zvyčajne pod pedagogickým dozorom strávia asi týždeň rôznymi aktivitami, ktoré im môžu pomôcť spoznať tamojšie vyučovanie alebo kultúrne a spoločenské obyčaje. Tieto programy sú spolufinancované Európskou úniou a je potrebné k nim vypracovať projekt. Ak by niekto mal záujem, tu nájde ďalšie informácie: https://www.erasmusplus.sk/ 
    • viac
    • Prečo nemajú deviataci hudobnú výchovu?
    • Prečo nemajú deviataci hudobnú výchovu?

    • 06.12.2021 11:37
    • Aké predmety a koľko hodín sa vyučuje v škole určujú dokumenty Ministerstva školstva. V tomto prípade je to tzv. rámcový učebný plán, ktorý predpisuje, že počas piatich rokov na druhom stupni ZŠ (od piateho po deviaty ročník) majú mať žiaci spolu štyri hodiny hudobnej výchovy, teda jednu v piatom ročníku, jednu v šiestom ročníku, jednu v siedmom a jednu v ôsmom. V deviatom ročníku sa teda nepredpokladá vyučovanie hudobnej výchovy. Vedenie školy môže určiť predmety pre tzv. voliteľné hodiny, tých je však obmedzený počet a v deviatom ročníku sa tieto hodiny použijú zvyčajne na posilnenie vyučovania matematiky a slovenského jazyka. Štátny vzdelávací program nájdete tu >>>
    • viac
    • V triede máme zhoršené vzťahy, ide o šikanovanie?
    • V triede máme zhoršené vzťahy, ide o šikanovanie?

    • 06.12.2021 11:37
    • Spolužitie viacerých detí prichádzajúcich z rôzneho prostredia v jednej triede nie je vôbec jednoduché. Prináša to zo sebou rôzne menej či viac náročnejšie situácie. Niektorí spolužiaci sa už poznajú, iní prichádzajú noví. Niekto si ľahko vie nájsť nových kamarátov, niekomu to trvá dlhšie. Sú takí, čo sa vedia ľahšie vyrovnať s konfliktami, ale sú aj takí, pre ktorých riešenie konfliktu znamená zložité hľadanie kompromisov. Dôležitou zásadou je uvedomiť si, že by sme sa mali správať tak, ako to očakávame od druhých. Poznáme: nerob to, čo nechceš, aby robili ostatní. Samozrejme, nájdu sa aj citlivejšie povahy a istotne v triede sú aj žiaci s hrubším správaním. V každom prípade triedna pani učiteľka sa snaží sledovať atmosféru vo svojej triede a vhodným spôsobom skúseného pedagóga zasiahnuť tak, aby sa konflikty zbytočne nevyhrotili. (text pokračuje ďalej, klikni na VIAC)
    • viac
    • Mohli by mať aj iní žiaci asistentku?
    • Mohli by mať aj iní žiaci asistentku?

    • 06.12.2021 11:38
    • Asistentka učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a poruchami učenia je typ pedagogického zamestnanca, s ktorým sa čoraz častejšie stretávame v poslednej dobe. Aj niektorí naši žiaci majú takúto pomoc pri vyučovaní. Samozrejme, ako pri každom inom zamestnaní aj tu ide popri pedagogickej vzdelanosti, šikovnosti a empatii aj o finančnú zložku. Naša škola je zapojená do niekoľkých projektov, z ktorých môžeme takúto pomoc pre žiakov zabezpečiť. Je pravdou, že to zatiaľ nie je celkom dostačujúce, nakoľko Ministerstvo školstva nám neumožnilo prijať viac asistentiek, hoci by ich žiaci potrebovali. Urobíme však všetko pre to, aby v budúcom roku bol tento počet navýšený. O náplni práce asistenta si môžete prečítať napríklad tu >>>

    • viac
    • Domčeky a hračky pre škrečky
    • Domčeky a hračky pre škrečky

    • 30.11.2021 09:05
    • Zdá sa, že vo veľkých akváriách žijúce škrečky a morské prasiatka sa tešia obdivu žiakov. Je chvályhodné, že sa nájdu ochotní pomôcť pri ich kŕmení a čistení. Keďže sa nám „rodinky“ rozrastajú, pripravíme pre nových členov drevené domčeky a hračky na hodinách techniky, kde sa inšpirujeme už zakúpenými pomôckami.


      
    • viac
    • Mohla by byť súťaž „Škola hľadá talent“?
    • Mohla by byť súťaž „Škola hľadá talent“?

    • 06.12.2021 11:39
    • Je naozaj super, že v našej škole sa nájde kopec šikovných a talentovaných žiakov. A bolo by určite dobré, aby sa o nich dozvedeli aj ostatní spolužiaci, napríklad na aktivite podobnej hľadaniu talentov, ako to poznáme z televízie. Pripraviť takúto súťaž nie je jednoduché a zvyčajne to trvá niekoľko týždňov. Avšak pokúsime sa v apríli budúceho roka začať s bezprostrednou prípravou tak, aby sme takúto akciu, ktorá sa u nás  škole už konala mohli zrealizovať napríklad v júni. Samozrejme, bolo by dobré motivovať svojich spolužiakov, aby sa nehanbilli a zapojili sa. Staršie video zo školskej talentovej súťaže si môžete pozrieť tu >>>


      
    • viac
    • Nemám dobrý vzťah s rodičmi
    • Nemám dobrý vzťah s rodičmi

    • 06.12.2021 11:39
    • Táto téma je príliš rozsiahla a náročná, aby sme o nej napísali len pár riadkov. Existujú celé knihy píšuce o medzigeneračných vzťahoch a o tom, ako to funguje (alebo nefunguje) v rodine. Zdá sa, že základom bude vzájomná dôvera a komunikácia. Rozprávať sa o tom, čo človek prežíva, počúvať toho druhého a budovať si vzťah založený na dôvere je nie len veľmi dôležité, ale zároveň aj náročné. Škoda, že mnohí rodičia si popri pracovných povinnostiach nedokážu nájsť na výchovu svojich potomkov dostatok času. Na druhej strane aj deti by mali vnímať svojich rodičov ako autoritu a primeraným spôsobom k tomu sa aj správať. Na tejto stránke možno nájsť niekoľko typov, ako budovať dobrý vzťah s rodičmi >>>


      
    • viac
    • Trápi ma, že sa na mňa veľa ľudí hnevá za nič
    • Trápi ma, že sa na mňa veľa ľudí hnevá za nič

    • 06.12.2021 11:40
    • Hnev je často reakcia na nejakú situáciu, ktorá sa neudiala presne podľa vôle človeka. Prejavy hnevu môžu tiež narušiť vzťahy medzi ľuďmi. Väčšinou však ide o neprimeranú reakciu na situáciu. Ak ide o to, že sa na nás hnevajú druhí ľudia, mali by sme si položiť otázku, či na to majú dôvod. Ak sa z nášho pohľadu zdá, že ich hnev je neodôvodnený, možno je vhodné spoločne hľadať príčinu. Ak však ten druhý nemá záujem o riešenie, nie je dôvod na to tlačiť. Nezamieňajme si však skutočný hnev s nezáujmom alebo len krátkodobou zmenou nálady. Na tejto stránke sa dajú nájsť návody na zvládanie hnevu >>>

    • viac
    • Kde nájdeš Schránku dôvery?
    • Kde nájdeš Schránku dôvery?

    • 09.11.2021 07:52
    • Schránku dôvery sme umiestnili na dolnej chodbe pavilónu B našej školy. Môžeš využiť aj papieriky pri nej, ale pokojne si môžeš dotaz alebo otázku pripraviť v súkromí a do schránky ju iba vhodiť napríklad počas prestávky.
    • viac
    • Načo nám je Schránka dôvery?
    • Načo nám je Schránka dôvery?

    • 08.11.2021 20:59
    • Do Schránky dôvery nám môžeš (aj bez podpisu) napísať, čo ti vadí, čo by si zmenil, čo ťa trápi alebo čo ťa potešilo u nás v škole. Dôverne môžeš napísať aj o nejakom probléme, s ktorým by sme ti azda vedelli pomôcť. Zároveň radi privítame aj rôzne nápady na zlepšenie klímy v škole.

      

    • viac
    • Pravidlá Schránky dôvery
    • Pravidlá Schránky dôvery

    • 08.11.2021 20:52
    • Prečítajte si niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými sa budeme riadiť pri kontaktoch cez Schránku dôvery:
    • viac
    • Začiatok Schránky dôvery
    • Začiatok Schránky dôvery

    • 08.11.2021 20:49
    • V pondelok 8. novembra 2021 sme na dolnej chodbe pavilónu B našej školy nainštalovali Schránku dôvery. Mala by ponúknuť možnosť podpory a istoty, že je tu niekto ochotný venovať sa aj problémom či ťažkostiam, o ktorých je náročnejšie hovoriť verejne.
    • viac