• Projekty

   • Škola podporujúca zdravie - Zdravá škola

    Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

    Ovocie pre školy

    Mliečny program Rajo

    Elektronizácia vzdeávacieho systému regionálneho školstva