• Školský klub detí


   • NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO DO ŠKD: 0904 342 394


    Prevádzka Školského klubu detí je každý deň počas školského vyučovania ráno v čase od: 
    06:30 – 07:30 hod. a po vyučovaní od 11:30 – 16:30 hod.

    Údaje potrebné k úhrade poplatku za ŠKD
    IBAN: SK77 5600 0000 0071 3756 9005

    Adresát:
    Základná škola – ŠKD
    Školská 11
    935 32 Kalná nad Hronom

    Poplatok za ŠKD v šk. roku 2021/2022 je 10,- € za polrok.
    Poplatok sa uhrádza do 30. septembra za prvý polrok (10,- €)
    a do 20. januára za druhý polrok (10,- €).
    Pri platbe cez IB uveďte do poznámky meno dieťaťa.

    Vychovávateľka uvoľní dieťa zo ŠKD len po osobnom prevzatí dieťaťa rodičom alebo inou osobou, ktorú rodič uviedol v „Osobnom spise dieťaťa“. Ďalej bude dieťa uvoľnené v čase uvedenom na „Osobnom spise dieťaťa“ alebo na základe písomnej žiadosti rodiča, aby bolo dieťa uvoľnené. Na základe telefonického rozhovoru dieťa z ŠKD uvoľnené nebude.

    Bolo by vhodné, aby dieťa malo v ŠKD náhradné oblečenie, uterák, toaletný papier a mydlo.


    Kontakt: 0904 342 394


    Na stiahnutie:

    Splnomocnenie

    Zmena v dochádzke

    Žiadosť o odhlásenie

    Žiadosť o uvoľnenie