• V triede máme zhoršené vzťahy, ide o šikanovanie?
   • V triede máme zhoršené vzťahy, ide o šikanovanie?

   • 06.12.2021 11:37
   • Spolužitie viacerých detí prichádzajúcich z rôzneho prostredia v jednej triede nie je vôbec jednoduché. Prináša to zo sebou rôzne menej či viac náročnejšie situácie. Niektorí spolužiaci sa už poznajú, iní prichádzajú noví. Niekto si ľahko vie nájsť nových kamarátov, niekomu to trvá dlhšie. Sú takí, čo sa vedia ľahšie vyrovnať s konfliktami, ale sú aj takí, pre ktorých riešenie konfliktu znamená zložité hľadanie kompromisov. Dôležitou zásadou je uvedomiť si, že by sme sa mali správať tak, ako to očakávame od druhých. Poznáme: nerob to, čo nechceš, aby robili ostatní. Samozrejme, nájdu sa aj citlivejšie povahy a istotne v triede sú aj žiaci s hrubším správaním. V každom prípade triedna pani učiteľka sa snaží sledovať atmosféru vo svojej triede a vhodným spôsobom skúseného pedagóga zasiahnuť tak, aby sa konflikty zbytočne nevyhrotili. (text pokračuje ďalej, klikni na VIAC)
   • Otázka šikanovania je príliš obsiahla na niekoľko riadkov tohto textu. Rozhodne je dobre, ak si žiaci nenechajú takéto informácie pre seba, ale obrátia sa s dôverou na svoju triednu pani učiteľku aebo ktoréhokoľvek pedagóga v našej škole. Určite nikto z učiteľov nebude takéto nevhodné správanie niektorých žiakov tolerovať a popri iných aktivitách je aj táto Schránka dôvery jednou z možností, ako skončiť so šikanovaním a jasne ukázať, že takéto správanie nie je vhodné. Konkrétne prípady sa budú riešiť individuálne so žiakmi, ktorých sa to týka.
    O znakoch, varovných signáloch a podobách šikany si môžeš prečítať tu >>>

   • Naspäť na zoznam článkov