• Pravidlá Schránky dôvery
   • Pravidlá Schránky dôvery

   • 08.11.2021 20:52
   • Prečítajte si niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými sa budeme riadiť pri kontaktoch cez Schránku dôvery:
   • Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

    1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek čo ťa trápi, napíš na papier a vhoď do schránky.
    2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
    3. Do odkazu tiež môžeš napísať, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od pána riaditeľa alebo od jednotlivých vyučujúcich alebo od výchovného poradcu).
    4. Zaručujeme dôvernosť toho, čo tu bude napísané, totiž ak pôjde o konkrétnych ľudí, nebude sa to riešiť verejne. Všetko bude riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!
    5. Odpovede budú doručené tým, ktorí sa podpísali a všeobecné odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy (v časti Schránka dôvery). 
    6. Riešime len slušné odkazy, vulgárne budú ignorované.

   • Naspäť na zoznam článkov