• O škole

    •  

     (letecký pohľad na areál školy, kliknutím sa zväčší -
     vľavo hore budova MŠ, vedľa pavilón B ZŠ, pod ním
     pavilón A ZŠ, žltá je telocvičňa, pod ňou jedáleň,
     ihrisko s bežeckou dráhou a multifunkčné ihrisko)