• Nástup do školy v utorok 10. novembra (aktualizované)

     • Podľa usmernenia Ministerstva školstva pri nástupe žiakov prvého až štvrtého ročníka do školy v utorok 10. novembra bez ohľadu na ich vek sa predkladá "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (na stiahnutie tu >>> aktualizované 9.11.2020) podpísané rodičom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom EduPage (uprednostnite túto formu, rodič po prihlásení sa na EduPage klikne na "žiadosti", potom "pridať novú žiadosť", vyberie Vyhlásenie o bezinfekčnosti, následne dole zadá dátum a hore potvrdí podanie žiadosti, ktorú dostane triedna učiteľka). Informácie nájdete aj na webstránke Ministerstva školstva. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa pravidlá nemenia, zostávajú doma na dištančnej forme výuky podľa upraveného rozvrhu.

     • Informácia pre rodičov a žiakov piateho až deviateho ročníka

     • Podľa nariadení sa od pondelka 26. októbra žiaci piateho až deviateho ročníka budú vzdelávať dištančne, to znamená z domu. Budova školy nebude prístupná. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu zverejneného v EduPage. Účasť žiakov na tejto forme vyučovania je povinná. V prípade otázok kontaktujte svoju triednu učiteľku.

     • Elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Systém EduPage umožňuje z rodičovského konta poslať elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chýba viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa víkendy aj sviatky). Stačí, ak rodič po prihlásení sa do svojho konta v aplikácii klikne na červené "plus" a zvolí možnosť "žiadosť" a tam "vyhlásenie o bezinfekčnosti". Dolu vyberie dátum a potom ťukne hore na červené "podať novú žiadosť". Elektronicky ju dostane triedna učiteľka.

      Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), prinesie okrem ospravedlnenky od rodiča aj zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti - v papierovej podobe alebo ho rodič môže poslať elektronicky (netra tlačiť). Prosíme, používajte elektornickú formu. Ak si vyhlásenie neviete doma vytlačiť, v škole ho dostanete v papierovej podobe (musí ho však podpísať rodič).

      Ak žiak chýba šesť a viac po sebe nasledujúcich dní (v tomto prípade sa víkendy a sviatky nepočítajú), prinesie okrem zákonným zástupcom podpísaného Vyhlásenia o bezinfekčnosti (môže aj elektronicky cez systém EduPage) aj ospravedlnenku od lekára.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti stiahnutie v papierovej podobe (aktualizované 1.11.2020).

      Všetky ostatné informácie o aktuálnej situácii nájdete na stránke Ministerstva školstva TU >>>