• Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020 a končia sa 8. januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať 11. januára 2020. O jeho forme (dištančnej resp. prezenčnej) vás budeme vopred informovať.

     • Dištančné vyučovanie pokračuje

     • V Základnej škole v Kalnej nad Hronom sa žiaci piateho až deviateho ročníka naďalej budú vzdelávať dištančným spôsobom, teda z domu prostredníctvom služby EduPage a Zoom online vyučovania do 22.decembra 2020, kedy sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré majú trvať do 7. januára 2021. O ďalšom postupe po prázdninách vás budeme včas informovať. Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa nič nemení.

     • Navštívil nás Mikuláš

     • Mikuláš so svojimi pomocníkmi dnes navštívil žiakov našej školy v ich triedach, aby sa ich spýtal na dobré skutky a rozdal im balíčky so sladkosťami ako malú odmenu za ich pesničky a básničky.

     • Predvianočná výzdoba

     • Ako po iné roky, tak aj tentokrát pedagógovia spolu so žiakmi ozdobili priestory školy predvianočnými dekoráciami. A pod vianočným stromček sú už pripravené darčeky...