• Polročný výpis hodnotenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
      na základe materiálu „Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021“, ktorý bol vydaný Ministerstvom školstva, bude naša škola zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme EduPage dňa 29.1.2021. Žiaci, ktorých nebolo možné klasifikovať, budú mať predĺžený čas na hodnotenie do 31.3.2021 (smernica k hodnoteniu) a výpis dostanú až potom. Tým zákonným zástupcom, ktorí nevyužívajú EduPage, bude výpis hodnotenia doručený prostredníctvom žiakov až v dobe návratu do škôl. V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s nastavením rodičovského konta v EduPage kontaktujte školu na 0914 169 789 alebo info@zskalna.sk.

     • Aj nasledujúci týždeň sa učíme z domu

     • Aj v budúcom týždni až do odvolania bude naďalej v našej škole vo všetkých ročníkoch prebiehať vyučovanie dištančnou formou (teda z domu). Budovy školy zostávajú zatvorené. O ďalšom postupe budeme rodičov a žiakov vopred informovať.