• Jarné prázdniny

     • Od 1. marca do 5. marca sú jarné prázdniny. Vyučovanie nebude prebiehať ani prezenčnou ani dištančnou formou. O nástupe do školy 8. marca budeme podrobne informovať vo vhodnom čase.

     • Informácia o nástupe do školy 8.2.2021 pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Nemusí ho priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho ho môžete stiahnuť tu >>>.
      Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Prosíme, prispôsobte sa nateraz tomuto obmedzeniu.
      V škole je počas vyučovania aj naďalej potrebné dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické náležitosti, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie a podobne.
      Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť aj naďalej radostne viesť žiakov k novým vedomostiam.  

     • Oznam pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Riadime sa usmerneniami Ministerstva školstva, ktoré nájdete na tejto stránke >>>. Podrobnejšie informácie o podmienkach nástupu do školy, o rozvrhu, o prípadnom testovaní či preukazovaní bezinfekčnosti, o školskej jedálni a ŠKD zverejníme v najbližšom čase.
      Pre istotu: pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa nič nemení, zostávajú doma a vzdelávajú sa dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu.