• Nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Pripomíname rodičom, že hneď v prvý školský deň, teda vo štvrtok 2. septembra je potrebné pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", inak žiak nebude vpustený do budovy školy. Nie je potrebný žiaden test ani očkovanie ani potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid19, stačí toto "Vyhlásenie". Môžete je jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, vo štvrtok ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.

      V budúcnosti je toto "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" potrebné doručiť do školy vždy, keď žiak chýba tri a viac po sebe nasledujúcich dní (teda napr. ak v piatok nepríde do školy, v pondelok musí priniesť tento rodičom podpísaný dokument). Nosiť rúška a ostatné opatrenia je potrebné dodržiavať.

      Na stiahnutie: vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_sept2021.pdf

     • Otvorenie nového školské roka

     • Dňa 2.9.2021, teda vo štvrtok, sa začína nový školský rok. Žiaci prídu najneskôr o 7:55 a po predložení „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“ (v elektronickej podobe cez systém EduPage alebo v papierovej podobe podpísané rodičom) pôjdu priamo do svojich tried. Nikto z rodičov nebude vpustený do budovy školy. Výnimkou sú rodičia nových prvákov, ktorých osobitne privíta riaditeľ školy a dostanú balíček školských pomôcok a tiež dôležité informácie o priebehu vyučovania v nasledujúcich dňoch.
      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteliek všetky potrebné informácie k začiatku školského roka. Prosíme, aby si žiak priniesol so sebou prezuvky, dve čisté rúška, ako aj ostatné hygienické potreby. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň vo štvrtok nebude v prevádzke. Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      V piatok potom začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý nájdete v systéme EduPage.

      Podrobné informácie na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022 

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 31.8.2021 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v piatok 3.9.2021. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. 
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
      Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.
      Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.

     • Informácie pred nástupom do školy

     • Milí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od štvrtka (2.9.2021) – v tento deň bude len otvorenie školského roka od 8:00 do 9:30. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie prečítali a riadili sa podľa nich. Dôležité je, aby dieťa prinieslo hneď v prvý deň 2.9.2021 ráno zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia), prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať priamo pred školou. Bez tohto dokumentu dieťa nebude vpustené do budovy školy. Nie sú potrebné žiadne iné dokumenty (ani testovanie, ani očkovanie, ani potvrdenie o prekonaní Covid). Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky, dve čisté rúška ako aj ostatné hygienické potreby (toto sa týka každého dňa školského vyučovania do odvolania).

      Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      Podrobné informácie nájdete na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky

      Tešíme sa na stretnutie.