• Vyhlásenie o bezpríznakovosti je povinné

     • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v regióne zostáva naďalej povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" ak žiak chýbal tri a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu). INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Môžete ho jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, každé ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.
      ​​​​​​​Na stiahnutie a vytlačenie vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_nov2021.pdf

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky základnej školy počas dní od 22. 09. 2021 do 24. 09. 2021.
      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.

     • Krúžková činnosť

     • Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky, ktoré organizuje naša škola pre žiakov v popoludňajšom čase. Vo výbere nájdete športové aktivity, umelecké ale tiež technické aktivity ako aj jazykové krúžky. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom systému EduPage. Prosím, prostredníctvom dieťaťa nám zašlite späť podpísaný "Vzdelávací poukaz". Ďakujeme. 

     • Privítanie nových prvákov

     • Na začiatku nového školského roka pán riaditeľ Peter Lipták spolu s triednymi učiteľkami privítali nových prvákov u nás v škole. Veríme, že sa im bude páčiť a s radosťou a nadšením sa naučia mnoho nových vecí. Viac foto nájdete na našom facebooku.