• Výstava tekvíc

     • Tekvičky aj túto jeseň skrášľujú areál našej školy, vďaka rodičom a ich deťom, ktorí si aj tento rok našli čas na to, aby vytvorili niečo krásne a nápadité. Aj teraz je to úžasný umelecký zážitok. Celkovo sa zapojilo 45 žiakov 1. stupňa našej školy, ktorých sme s radosťou odmenili.

     • Zbierka Hodina deťom

     • Aj v tomto roku bude možné zapojiť sa do celoslovenskej zbierky Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. Vo štvrtok 21. októbra môžete svoj dar vhodiť do pokladničky u nás v škole. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov. Viac na www.hodinadetom.sk 

     • Školská jedáleň

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 20. dňa v mesiaci vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v nasledujúcom mesiaci. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007. Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.