• Odpovede na dotazy zo Schránky dôvery

     • V Schránke dôvery (ktorú nájdete na chodbe pavilónu B našej školy) sme našli niekoľko dotazov, na ktoré sme odpovedali všeobecne, keďže neboli podpísané. Môžete sa aj naďalej pýtať anonymne, odpoveď si potom prečítate na našej stránke. Ak sa podpíšete, meno bude samozrejme dôverné a podnet sa bude riesiť individuálne. Sme radi, že sa niektorí žiaci už zapojili a dúfame, že to bude pokračovať aj ďalej, aby sme vylepšili atmosféru v našej škole. Prečítajte si odpovede na dotazy o hneve, vzťahoch s rodičmi, talentovej súťaži, asistentke učiteľa alebo o napätých vzťahoch v triede kliknutím na tento odkaz >>> 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj v našej škole sa žiaci môžu zapojiť do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokVyzbierané krabice (môže sa dohodnúť aj celá trieda spoločne) budú odovzdané do rôznych zariadení sociálnych služieb, kde je pre starších klientov toto veľakrát jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú. Bližšie informácie na letáku.

     • Zelená vianočná súťaž

     • Zelená Kalná v spolupráci s obcou Kalná nad Hronom a Základnou školou v Kalnej nad Hronom vyhlasuje VIANOČNÚ SÚŤAŽ o najkrajšiu vianočnú ozdobu z recyklovaných materiálov (sklo, plast, papier, kov.. ). 

      Víťazi v dvoch kategóriách (1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) budú odmenení hodnotnými cenami, darček dostane každý, kto sa do súťaže zapojí.

      OZDOBY MÔŽETE ODOVZDÁVAŤ SVOJIM TRIEDNYM UČITEĽOM. UKONČENIE SÚŤAŽE 15. DECEMBRA 2021 o 20.00 HOD, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV BUDE 20. DECEMBRA 2021.

     • Z hodín Techniky

     • Na hodinách Techniky sme so žiakmi 6.A vytvorili jednoduché kŕmidlá pre vtáčiky. Umiestnili sme ich v areáli našej školy a počas nadchádzajúcich zimných mesiacov sa o ne budeme starať.

     • Schránka dôvery

     • V pondelok 8. novembra 2021 sme na dolnej chodbe pavilónu B našej školy nainštalovali Schránku dôvery. Mala by ponúknuť možnosť podpory a istoty, že je tu niekto ochotný venovať sa aj problémom či ťažkostiam, o ktorých je náročnejšie hovoriť verejne. Podrobnejšie informácie o pravidlách a využívaní schránky ako aj postupné odpovede na otázky a riešenie dotazov nájdete kliknutím na tento odkaz >>>