• Domáci miláčikovia v škole

     • Aj v tomto školskom roku sme počas hodín biológie privítali domácich miláčikov našich šiestakov. Mikuláš Bielik, Tibor Duchoň (obaja zo 6. A) a Patrik Szabó (zo 6. B) nám predstavili svojich miláčikov, porozprávali nám o ich zvykoch, starostlivosti a radostiach, ktoré s nimi prežívajú.

     • Vianočné prázdniny

     • V týždni od 13. do 17. decembra prebieha vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, prosím, sledujte EduPage a pokyny vyučujúcich. Ročníky 1.-4. sa učia prezenčne v škole, ročníky 5.-9. sa učia dištančne z domu podľa upraveného rozvrhu online. Následne od 20. decembra až do 7. januára 2022 sú vianočné prázdniny. Zatiaľ sa predpokladá, že nástup späť do školy bude 10. januára 2022. K tomuto termínu ešte budú podrobnejšie informácie neskôr.

     • Odpovede na dotazy zo Schránky dôvery (pokračovanie)

     • V Schránke dôvery (ktorú nájdete na chodbe pavilónu B našej školy) sme našli niekoľko ďalších dotazov, na ktoré sme odpovedali všeobecne, keďže neboli podpísané. Môžete sa aj naďalej pýtať anonymne, odpoveď si potom prečítate na našej stránke. Ak sa podpíšete, meno bude samozrejme dôverné a podnet sa bude riesiť individuálne. Sme radi, že sa niektorí žiaci už zapojili a dúfame, že to bude pokračovať aj ďalej, aby sme vylepšili atmosféru v našej škole. Prečítajte si odpovede na dotazy o drsných a namyslených trinásťročných dievčatách, o žiadosti o skončenie školy čím skôr, o tom, či má škola možnosť ovplyvniť odchody autobusov, krátko o výmenných pobytoch na školách a tiež o tom, prečo nemajú deviataci hudobnú výchovu.  kliknite na tento odkaz >>>

     • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň ZŠ

     • Druhý stupeň základných škôl (teda ročníky piaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty) prechádzajú od pondelka 13. decembra 2021 na celom území Slovenska na dištančné vzdelávanie (online vyučovanie z domu). Upravený rozvrh hodín nájdete v systéme EduPage. Prvý stupeň (ročníky prvý, druhý, tretí a štvrtý) sa naďalej vzdelávajú prezenčne v škole do 17. decembra.

     • Odoslanie: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierané krabice (bolo ich niekoľko desiatok) budú prostredníctvom Centra pomoci Kalná a Komunitného centra Tekovské Lužany odovzdané do zariadení sociálnych služieb v našom regióne, kde je pre starších klientov toto veľakrát jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú. Krásne zabalené krabice plné potrebných drobností okrášlili aj naše školské vianočné stromčeky. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za nezištnú pomoc.

     • Ručné práce

     • Inšpirovaní šikovnými deťmi v školskom klube detí sme aj na hodinách techniky využili možnosť vyrobiť si jednoduchý náramok.