• Nástup do školy v pondelok 10.1.2022

     • Pripomíname, že v pondelok 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania v škole. Rozvrh hodín je uverejnený v EduPage. Všetci žiaci všetkých ročníkov môžu nastúpiť do školy. Naďalej zostáva povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Toto vyhlásenie môžete jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať. 
      Škola sa počas vyučovania riadi tzv. Školským semaforom a ostatnými platnými predpismi.
      ŠKD bude od pondelka v plnej prevádzke (aj ráno aj popoludní), tak isto aj školská jedáleň bude riadne fungovať.
      Informácie o samostestoch budeme neskôr aktualizovať. Škola sa zapojí do projektu organizovanom Ministerstvom školstva.

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_.pdf