• Ako vyzerala naša minulosť?

     • Radi by sme pripravili v našej škole výstavu predmetov z minulosti (pre dospelých z nedávnej). Išlo by o osemdesiate a deväťdesiate roky dvadsiateho storočia. Téma je: "Čo používali moji rodičia, keď boli v mojom veku". Radi by sme deťom priblížili toto obdobie nedávnej minulosti, ktoré je pre nich akoby trošku vzdialené. Chceli by sme poprosiť ochotných rodičov, aby nám zapožičali na prezentáciu predmety z tejto doby, napr. školské pomôcky typické pre spomenuté obdobie, hudobné prehrávače a nosiče rôzneho typu, drobné predmety z domácnosti, telekomunikačné zariadenia a podobne. Rodinné fotografie ani oblečenie v tejto fáze nepreferujeme, tejto téme sa budeme venovať neskôr. Všetky predmety budú riadne označené, starostlivo uschované a po skončení výstavy vrátené majiteľom. V prípade uvoľnenia protipandemických opatrení by sme výstavu sprístupnili aj verejnosti. Koordinátorkou je p. učiteľka Mária Pokoraczká pre žiakov prvého stupňa a p. učiteľka Bibiána Janásová pre žiakov druhého stupňa. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Šikovné ruky

     • Na hodinách techniky sme so šikovnými žiakmi vytvorili niekoľko zaujímavých výtvorov pre skrášlenie našich tried. Inšpiráciou bol internet, stačili papierové návrhy, špajle, lepiaca pištoľ a farba v spreji.

     • Vzdelávanie o Slovensku

     • Medzipredmetové vzťahy vyučovacích predmetov technika, informatika a geografia sme využili pri vzdelávaní o krásach a zaujímavostiach nášho Slovenska.

     • V našom areáli

     • Niekoľko drobných vylepšení v školskom areáli zrealizovali žiaci počas hodín techniky. Keď už v ňom strávime toľko času, nech sa dozvieme aj niečo nové. Vyrobili sme označenia stromov.