• Informácie pred nástupom do školy

     • Milí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od pondelka (5.9.2022) – v tento deň bude len otvorenie školského roka od 8:00 do 9:30. Školský klub detí ani školská jedáleň nebude v tento deň v prevádzke. Do budovy školy bude povolený vstup iba rodičom prvákov, ktorí dostanú od školy balíček učebných pomôcok.

      Dôležité je, aby dieťa prinieslo hneď v prvý deň 5.9.2022 ráno zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia), prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať v pondelok ráno priamo pred školou. 

      Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky a ostatné hygienické potreby (vreckovky a podobne). Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné Ag testy dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      Podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ 

      Tešíme sa na stretnutie.

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Vedúca školskej jedálne pripomína, že poplatok za stravu je potrebné uhradiť do 31.8.2022 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. 
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
      Kto ešte neodovzdal zápisný lístok na stavovanie v školskej jedálni v novom školskom roku, môže tak urobiť najneskôr do 31.8.2022. Stiahnuť a vytlačiť si ho môžete tu >>> zapisny_listok_skolska_jedalen_2022.pdf​​​​​​​

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.

     • Začiatok nového školského roka

     • Prvý školský deň je 5. september 2022. Slávnostné privítanie prvákov do nového školského roka 2022/2023 bude o 8:00 v budove našej školy. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň v tento deň nebude v prevádzke. Všetky podrobné informácie budú zverejnené vo vhodnom čase pred nástupom do školy.