• Predvianočná výzdoba

     • Ako po iné roky, tak aj tentokrát pedagógovia spolu so žiakmi ozdobili priestory školy predvianočnými dekoráciami. A pod vianočným stromček sú už pripravené darčeky...

     • Nástup do školy v utorok 10. novembra (aktualizované)

     • Podľa usmernenia Ministerstva školstva pri nástupe žiakov prvého až štvrtého ročníka do školy v utorok 10. novembra bez ohľadu na ich vek sa predkladá "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (na stiahnutie tu >>> aktualizované 9.11.2020) podpísané rodičom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom EduPage (uprednostnite túto formu, rodič po prihlásení sa na EduPage klikne na "žiadosti", potom "pridať novú žiadosť", vyberie Vyhlásenie o bezinfekčnosti, následne dole zadá dátum a hore potvrdí podanie žiadosti, ktorú dostane triedna učiteľka). Informácie nájdete aj na webstránke Ministerstva školstva. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa pravidlá nemenia, zostávajú doma na dištančnej forme výuky podľa upraveného rozvrhu.

     • Informácia pre rodičov a žiakov piateho až deviateho ročníka

     • Podľa nariadení sa od pondelka 26. októbra žiaci piateho až deviateho ročníka budú vzdelávať dištančne, to znamená z domu. Budova školy nebude prístupná. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu zverejneného v EduPage. Účasť žiakov na tejto forme vyučovania je povinná. V prípade otázok kontaktujte svoju triednu učiteľku.

     • Elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Systém EduPage umožňuje z rodičovského konta poslať elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chýba viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa víkendy aj sviatky). Stačí, ak rodič po prihlásení sa do svojho konta v aplikácii klikne na červené "plus" a zvolí možnosť "žiadosť" a tam "vyhlásenie o bezinfekčnosti". Dolu vyberie dátum a potom ťukne hore na červené "podať novú žiadosť". Elektronicky ju dostane triedna učiteľka.

      Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), prinesie okrem ospravedlnenky od rodiča aj zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti - v papierovej podobe alebo ho rodič môže poslať elektronicky (netra tlačiť). Prosíme, používajte elektornickú formu. Ak si vyhlásenie neviete doma vytlačiť, v škole ho dostanete v papierovej podobe (musí ho však podpísať rodič).

      Ak žiak chýba šesť a viac po sebe nasledujúcich dní (v tomto prípade sa víkendy a sviatky nepočítajú), prinesie okrem zákonným zástupcom podpísaného Vyhlásenia o bezinfekčnosti (môže aj elektronicky cez systém EduPage) aj ospravedlnenku od lekára.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti stiahnutie v papierovej podobe (aktualizované 1.11.2020).

      Všetky ostatné informácie o aktuálnej situácii nájdete na stránke Ministerstva školstva TU >>>

     • Rodičovské združenie

     • Na základe rozhodnutia vedenia školy v súvislosti s platnými protiepidemickými opatreniami rodičovské združenie naplánované na 28.9.2020 sa konať nebude. Príspevok zostáva v nezmenenej výške, t.j. 12€ za žiaka a je splatný do 30.11.2020 do rúk triednej učiteľky (v prípade viacerých súrodencov príspevok uhradí iba najstarší z nich). Evidencia poplatkov sa vedie v systéme EduPage, kde nájdete aj možnosť kontaktovať triedne učiteľky svojich detí v prípade konzultácie vyučovacích výsledkov. Ak by ste mali problémy s prihlásením alebo používaním EduPage, kontaktujte 0914169789 alebo info@zskalna.sk.

     • Čo robiť, ak žiak chýba na vyučovaní

     • Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), prinesie okrem ospravedlnenky od rodiča aj zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak si ho neviete doma vytlačiť, v škole ho dostanete v papierovej podobe (musí ho podpísať rodič).

      Ak žiak chýba šesť a viac po sebe nasledujúcich dní (v tomto prípade sa víkendy a sviatky nepočítajú), prinesie okrem zákonným zástupcom podpísaného Vyhlásenia o bezinfekčnosti aj ospravedlnenku od lekára.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti  na stiahnutie (aktualizované 1.11.2020) - uprednostnite elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom systému EduPage (môžete ho poslať z rodičovského konta v časti "žiadosti").

      Všetky ostatné informácie o aktuálnej situácii nájdete na stránke Ministerstva školstva TU >>> (aktualizované 1.11.2020)

     • Informácia o nástupe do školy v novom školskom roku (2.9.2020)

     • Milí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od stredy (2.9.2020 – kedy je len otvorenie školského roka od 8:00 do 9:30, rúška sú povinné), resp. od štvrtka (3.9.2020). Prosíme Vás, aby ste si ich prečítali a riadili sa podľa nich.Dôležité je, aby dieťa prinieslo v stredu 2.9.2020 ráno zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (platí pre všetky ročníky). Ak nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie, v stredu ráno pred budovou školy ho dostanete v papierovej podobe a môžete ho tam vyplniť vlastným perom. Podpísať ho musí zákonný zástupca, priniesť do školy ho môže samotné dieťa.Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky, dve čisté rúška a papierové vreckovky (toto sa týka každého dňa školského vyučovania do odvolania).

      Ministerstvo školstva: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak znova preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Tešíme sa na stretnutie.

     • Virtuálna prehliadka školy

     • Na GoogleMaps nájdete virtuálnu prehliadku priestorov našej školy. Po kliknutí na tento odkaz a následne vľavo na obrázok triedy sa môžete prostredníctvom počítača “poprechádzať” po budovách našej školy, prezrieť si triedy a učebne a taktiež celý školský areál.

    • Mobilní používatelia
     • Mobilní používatelia

     • Milí mobilní používatelia,

      Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

      Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org