• Na hodinách geografie

     • Pri preberaní učiva geografie piateho ročníka o Slnečnej sústave šikovní žiaci vyrobili modely nášho solárneho systému. Vyšlo im to vynikajúco... 

     • Z hodín Techniky

     • Na hodinách Techniky si žiaci inšpirovaní internetom vytvorili rôzne zvieratká a iné bytosti z roliek toaletného papiera. 

     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 26. septembra o 16:30 sa v budove našej školy uskutoční Plenárne zasadnutie Združenia rodičov. Po ňom budú nasledovať triedne schôdze. Na stretnutí sa dozviete dôležité informácie o priebehu školského roka. 

     • Prihlasovanie na krúžky

     • Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky, ktoré organizuje naša škola pre žiakov v popoludňajšom čase. Vo výbere nájdete športové aktivity, umelecké ale tiež technické aktivity ako aj jazykové krúžky. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom systému EduPage. Prosím, prostredníctvom dieťaťa nám zašlite späť podpísaný "Vzdelávací poukaz". Ďakujeme. 

     • Nezabudnite na "Vyhlásenie o bezpríznakovosti"

     • Milí rodičia, prosíme, aby ste nezabudli, že dieťa má priniesť hneď v prvý deň 5.9.2022 (pondelok) ráno zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 

      Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia). Prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať v pondelok ráno priamo pred školou. 

      Uprednostňujeme možnosť vyriešiť to elektronicky cez systém EduPage.

      Vyhlásenie na stiahnutie >>>

     • Informácie pred nástupom do školy

     • Milí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od pondelka (5.9.2022) – v tento deň bude len otvorenie školského roka od 8:00 do 9:30. Školský klub detí ani školská jedáleň nebude v tento deň v prevádzke. Do budovy školy bude povolený vstup iba rodičom prvákov, ktorí dostanú od školy balíček učebných pomôcok.

      Dôležité je, aby dieťa prinieslo hneď v prvý deň 5.9.2022 ráno zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia), prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať v pondelok ráno priamo pred školou. 

      Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky a ostatné hygienické potreby (vreckovky a podobne). Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné Ag testy dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      Podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ 

      Tešíme sa na stretnutie.

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Vedúca školskej jedálne pripomína, že poplatok za stravu je potrebné uhradiť do 31.8.2022 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. 
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
      Kto ešte neodovzdal zápisný lístok na stavovanie v školskej jedálni v novom školskom roku, môže tak urobiť najneskôr do 31.8.2022. Stiahnuť a vytlačiť si ho môžete tu >>> zapisny_listok_skolska_jedalen_2022.pdf​​​​​​​

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.

     • Začiatok nového školského roka

     • Prvý školský deň je 5. september 2022. Slávnostné privítanie prvákov do nového školského roka 2022/2023 bude o 8:00 v budove našej školy. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň v tento deň nebude v prevádzke. Všetky podrobné informácie budú zverejnené vo vhodnom čase pred nástupom do školy.

     • Štvrtáci v Leviciach

     • Dňa 10.6.2022 štvrtáci dali prednosť nášmu okresnému mestu a vybrali sa do Levíc na malú exkurziu, v rámci ktorej navštívili Tekovské múzeum a oboznámili sa s jeho stálymi expozíciami. Navštívili aj vyhliadkovú vežu na Kalvárii, odkiaľ mali krásny výhľad na široké okolie.

     • Výlet do Bojníc

     • Dňa 17. júna sa prváci a druháci našej školy zúčastnili koncoročného výletu do hornonitrianekho mestečka Bojnice. Na svetoznámom zámku sa stretli s rozprávkovými bytosťami a nasledovala prehliadka národnej zoologickej záhrady, ktorá je najstaršou na Slovensku. Domov prišli šťastne s kopou zážitkov.

     • Na návšteve v Banskej Bystrici

     • Dňa 17.5. 2022 žiaci 8. ročníka navštivili historicke mesto Banskú Bystricu. Po ceste vlakom si prezreli historické námestie a zavítali do barbakanu, kde absolvovalu interaktívnu prehliadku hradu. Prezreli sme si Bystricu aj z vtáčej perspektívy výhľadom z hodinovej veže. Vďaka triednej pani učiteĺke sme si aj takýmto spôsobom pripomenuli stredovek na našom území.

     • Výstup na Sitno

     • Deviataci sa 16. júna vybrali na najvyšší vrch Štiavnického pohoria. Celkom pohodlne prešli z Počúvadla až do výšky 1009 metrov nad morom. Potom frárali do bane v rámci exkurzie v Baníckom múzeu v prírode na okraji Banskej Štiavnice.

     • Na návšteve u hasičov

     • Žiaci si v rámci krúžku Riešenie mimoriadnych situácií vyskúšali na hasičskej zbrojnici DHZ Kalná nad Hronom hasenie prúdnicou a lafetou. Veliteľ DHZ a členovia hasičského zboru ukázali žiakom aj zásahové vozidlá.

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch od 6. júna do 8. júna 2022 sa konal základný plavecký výcvik žiakov 6. ročníka, ktorý bol okrem práce aj plný zábavy na kúpalisku v Štúrove.