• Nástup do školy v pondelok 10.1.2022

     • Pripomíname, že v pondelok 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania v škole. Rozvrh hodín je uverejnený v EduPage. Všetci žiaci všetkých ročníkov môžu nastúpiť do školy. Naďalej zostáva povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Toto vyhlásenie môžete jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať. 
      Škola sa počas vyučovania riadi tzv. Školským semaforom a ostatnými platnými predpismi.
      ŠKD bude od pondelka v plnej prevádzke (aj ráno aj popoludní), tak isto aj školská jedáleň bude riadne fungovať.
      Informácie o samostestoch budeme neskôr aktualizovať. Škola sa zapojí do projektu organizovanom Ministerstvom školstva.

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_.pdf

     • Domáci miláčikovia v škole

     • Aj v tomto školskom roku sme počas hodín biológie privítali domácich miláčikov našich šiestakov. Mikuláš Bielik, Tibor Duchoň (obaja zo 6. A) a Patrik Szabó (zo 6. B) nám predstavili svojich miláčikov, porozprávali nám o ich zvykoch, starostlivosti a radostiach, ktoré s nimi prežívajú.

     • Vianočné prázdniny

     • V týždni od 13. do 17. decembra prebieha vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, prosím, sledujte EduPage a pokyny vyučujúcich. Ročníky 1.-4. sa učia prezenčne v škole, ročníky 5.-9. sa učia dištančne z domu podľa upraveného rozvrhu online. Následne od 20. decembra až do 7. januára 2022 sú vianočné prázdniny. Zatiaľ sa predpokladá, že nástup späť do školy bude 10. januára 2022. K tomuto termínu ešte budú podrobnejšie informácie neskôr.

     • Odpovede na dotazy zo Schránky dôvery (pokračovanie)

     • V Schránke dôvery (ktorú nájdete na chodbe pavilónu B našej školy) sme našli niekoľko ďalších dotazov, na ktoré sme odpovedali všeobecne, keďže neboli podpísané. Môžete sa aj naďalej pýtať anonymne, odpoveď si potom prečítate na našej stránke. Ak sa podpíšete, meno bude samozrejme dôverné a podnet sa bude riesiť individuálne. Sme radi, že sa niektorí žiaci už zapojili a dúfame, že to bude pokračovať aj ďalej, aby sme vylepšili atmosféru v našej škole. Prečítajte si odpovede na dotazy o drsných a namyslených trinásťročných dievčatách, o žiadosti o skončenie školy čím skôr, o tom, či má škola možnosť ovplyvniť odchody autobusov, krátko o výmenných pobytoch na školách a tiež o tom, prečo nemajú deviataci hudobnú výchovu.  kliknite na tento odkaz >>>

     • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň ZŠ

     • Druhý stupeň základných škôl (teda ročníky piaty, šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty) prechádzajú od pondelka 13. decembra 2021 na celom území Slovenska na dištančné vzdelávanie (online vyučovanie z domu). Upravený rozvrh hodín nájdete v systéme EduPage. Prvý stupeň (ročníky prvý, druhý, tretí a štvrtý) sa naďalej vzdelávajú prezenčne v škole do 17. decembra.

     • Odoslanie: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierané krabice (bolo ich niekoľko desiatok) budú prostredníctvom Centra pomoci Kalná a Komunitného centra Tekovské Lužany odovzdané do zariadení sociálnych služieb v našom regióne, kde je pre starších klientov toto veľakrát jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú. Krásne zabalené krabice plné potrebných drobností okrášlili aj naše školské vianočné stromčeky. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za nezištnú pomoc.

     • Ručné práce

     • Inšpirovaní šikovnými deťmi v školskom klube detí sme aj na hodinách techniky využili možnosť vyrobiť si jednoduchý náramok.

     • Odpovede na dotazy zo Schránky dôvery

     • V Schránke dôvery (ktorú nájdete na chodbe pavilónu B našej školy) sme našli niekoľko dotazov, na ktoré sme odpovedali všeobecne, keďže neboli podpísané. Môžete sa aj naďalej pýtať anonymne, odpoveď si potom prečítate na našej stránke. Ak sa podpíšete, meno bude samozrejme dôverné a podnet sa bude riesiť individuálne. Sme radi, že sa niektorí žiaci už zapojili a dúfame, že to bude pokračovať aj ďalej, aby sme vylepšili atmosféru v našej škole. Prečítajte si odpovede na dotazy o hneve, vzťahoch s rodičmi, talentovej súťaži, asistentke učiteľa alebo o napätých vzťahoch v triede kliknutím na tento odkaz >>> 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj v našej škole sa žiaci môžu zapojiť do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokVyzbierané krabice (môže sa dohodnúť aj celá trieda spoločne) budú odovzdané do rôznych zariadení sociálnych služieb, kde je pre starších klientov toto veľakrát jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú. Bližšie informácie na letáku.

     • Zelená vianočná súťaž

     • Zelená Kalná v spolupráci s obcou Kalná nad Hronom a Základnou školou v Kalnej nad Hronom vyhlasuje VIANOČNÚ SÚŤAŽ o najkrajšiu vianočnú ozdobu z recyklovaných materiálov (sklo, plast, papier, kov.. ). 

      Víťazi v dvoch kategóriách (1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) budú odmenení hodnotnými cenami, darček dostane každý, kto sa do súťaže zapojí.

      OZDOBY MÔŽETE ODOVZDÁVAŤ SVOJIM TRIEDNYM UČITEĽOM. UKONČENIE SÚŤAŽE 15. DECEMBRA 2021 o 20.00 HOD, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV BUDE 20. DECEMBRA 2021.

     • Z hodín Techniky

     • Na hodinách Techniky sme so žiakmi 6.A vytvorili jednoduché kŕmidlá pre vtáčiky. Umiestnili sme ich v areáli našej školy a počas nadchádzajúcich zimných mesiacov sa o ne budeme starať.

     • Schránka dôvery

     • V pondelok 8. novembra 2021 sme na dolnej chodbe pavilónu B našej školy nainštalovali Schránku dôvery. Mala by ponúknuť možnosť podpory a istoty, že je tu niekto ochotný venovať sa aj problémom či ťažkostiam, o ktorých je náročnejšie hovoriť verejne. Podrobnejšie informácie o pravidlách a využívaní schránky ako aj postupné odpovede na otázky a riešenie dotazov nájdete kliknutím na tento odkaz >>> 

     • Jesenné prázdniny

     • Od 28. októbra do 1. novembra 2021 sú jesenné prázdniny. Nástup do školy je v utorok 2. novembra. Pripomíname, že v tento deň majú VŠETCI žiaci povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Môžete ho jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.​​​​​​​ Na stiahnutie a vytlačenie: vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_okt2021.pdf​​​​​​​

     • Výstava tekvíc

     • Tekvičky aj túto jeseň skrášľujú areál našej školy, vďaka rodičom a ich deťom, ktorí si aj tento rok našli čas na to, aby vytvorili niečo krásne a nápadité. Aj teraz je to úžasný umelecký zážitok. Celkovo sa zapojilo 45 žiakov 1. stupňa našej školy, ktorých sme s radosťou odmenili.

     • Zbierka Hodina deťom

     • Aj v tomto roku bude možné zapojiť sa do celoslovenskej zbierky Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. Vo štvrtok 21. októbra môžete svoj dar vhodiť do pokladničky u nás v škole. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov. Viac na www.hodinadetom.sk 

     • Školská jedáleň

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 20. dňa v mesiaci vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v nasledujúcom mesiaci. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007. Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti je povinné

     • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v regióne zostáva naďalej povinnosť pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" ak žiak chýbal tri a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu). INAK ŽIAK NEBUDE VPUSTENÝ DO BUDOVY ŠKOLY A RODIČ SI HO MUSÍ PRÍSŤ PREVZIAŤ alebo odovzdať predmetné vyhlásenie. Môžete ho jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, každé ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.
      ​​​​​​​Na stiahnutie a vytlačenie vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_nov2021.pdf

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky základnej školy počas dní od 22. 09. 2021 do 24. 09. 2021.
      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.