• Mliekomat opäť v dotovanej prevádzke

     • Vážené vedenie školy, milí rodičia,

      vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO. 

      Nevyhodnotili sme zvýšený záujem detí o mlieko správne, vyčerpali sme prostriedky z programu na dodávku dotovaného mlieka do škôl skôr a včas sme to smerom k MPRV SR nekomunikovali.  

      Veľmi si tento prístup ministerstva vážime a Vám ďakujeme za trpezlivosť počas riešenia vzniknutej situácie. 

      Tím školské mlieko, RAJO s.r.o.

     • Zmena ceny stravného

     • Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Kalná nad Hronom č. 9/2023 z 31.1.2023 bola schválená nová výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stravná jednotka sa zvyšuje od 1.3.2023 nasledovne: pre žiakov 1. až 4. ročníka na 1,90€ za obed; pre žiakov 5. až 9. ročníka na 2,10€ za obed. Výška mesačnej úhrady sa teda upravuje pre prvý stupeň ZŠ na 38,-€ a pre druhá stupeň ZŠ na 42,-€.

      Pripomíname, že stravné sa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci na ďalší mesiac. Stravník sa z obeda odhlasuje deň vopred do 14:00 hod.

      Vzhľadom na medializované skutočnosti je táto zmena pravdepodobne dočasná do mája 2023.

     • Návšteva z Červeného kríža

     • Dobrovoľníčky z Červeného kríža nám v pondelok 13.2.2023 spestrili krúžok Riešenie mimoriadnych situácií o ukážky prvej pomoci. Žiaci mali možnosť vyskúšať si masáž srdca či prvú pomoc pri dusení pomocou Gordonovho úderu medzi lopatky a Heimlichovým manévrom. Červenému krížu za ochotu, ukážku a ústretovosť veľmi pekne ďakujeme.

     • Planetárium

     • Dňa 7.2.2023 sa žiaci 1. stupňa mali možnosť zúčastniť peknej a zaujímavej prednášky, ktorú nám pripravili pracovníci Tekovskej hvezdárne v Leviciach priamo na pôde našej školy, pomocou digitálneho prenosného planetária.

      Digitálne prenosné planetárium má nafukovaciu kupolu s priemerom 5 metrov a kapacitu do 25 divákov. Srdcom planetária je výkonný počítač, dataprojektor a objektív typu „rybie oko", ktorý premieta obraz z dataprojektora na vnútrajšok kupoly.

      Žiaci sa oboznámili s možnosťami digitálneho planetária, dozvedeli sa informácie o súhvezdiach, ukázali si vzhľad oblohy a jej otáčanie aj na severnom a južnom póle, na rovníku, na južnej pologuli. Videli akoby na oblohe planéty a ich pohyb, priblížili si povrchy niektorých planét a Mesiaca, preleteli Mliečnou cestou, kopou galaxií, uvideli vláknitú štruktúru vesmíru. Mohli si predstaviť vzhľad oblohy za desiatky tisíc až státisíce rokov, premietaných na takmer celé vnútro kupoly planetária. 

      Ďakujeme za krásny zážitok!

     • Lyžiarsky výcvik

     • Doposiaľ najväčší počet žiakov našej školy (spolu až 40) sa uplynulý týždeň zúčastnil päťdňového lyžiarskeho výcviku v stredisku Donovaly. Siedmaci, ôsmaci a deviataci pod vedením skúsených pedagógov po rozdelení do viacerých skupín začali získavavať prvé skúsenosti na bielom klzkom povrchu, šikovnejší zase svoje lyžiarske zručnosti na zasneženom svahu vylepšovali. Večery boli vyplnené zaujímavým programom. S množstvom nových zážitkov sa všetci štastne vrátili domov.

     • Polročné hodnotenie

     • Spolu so stotisíckami ďalších žiakov na Slovensku dostalo aj 285 žiakov našej školy dnes polročný výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky. Je to znamenie, že tento školský rok sa nachádza práve v polovici. Žiaci dostávajú polročné hodnotenie od svojich triednych pani učiteliek, ktoré mnohokrát chválili, povzbudzovali, ale i napomínali a usmerňovali, aby výsledky na konci školského roka boli ešte lepšie. 

      Pre zaujímavosť uvedieme, že pedagógovia našej školy v prvom polroku zapísali spolu takmer 25 tisíc známok, čo znamená, že každý žiak dostal priemerne asi 90 známok. Našťastie, výchovných opatrení, ako sú napomenutia či pokarhania bolo spolu iba trinásť. Triedni učitelia museli niektorým žiakom udeliť aj zníženú známku zo správania. Desať žiakov bude musieť kvôli zanedbanej dochádzke absolvovať komisionálne skúšky.

      Vynikajúce výsledky dosiahli mnohí žiaci, napríklad máme sedemdesiatichôsmych so samými jednotkami na vysvedčení a tiež stotridsiatichtroch, ktorí prospeli s vyznamenaním. Pochopiteľne, že šikovných nájdeme aj v športových súťažiach či ako úspešných riešiteľov okresných kôl predmetových olympiád.

     • Vianočný deň

     • Aj v tomto roku zainteresovaní pedagógovia spolu so šikovnými žiakmi pripravili vianočný deň plný aktivít spojených so zimnými sviatkami. 

      Aj v tomto roku zainteresovaní pedagógovia spolu so šikovnými žiakmi pripravili vianočný deň plný aktivít spojených so zimnými sviatkami. 

     • Prerušené vyučovanie

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach bude z dôvodu vysokého počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ VYUČOVANIE od utorka 13. decembra do piatka 16. decembra. Školská jedáleň aj ŠKD budú mimo prevádzky. Vyučujúci budú žiakov vzdelávať distančne. Prezenčné vyučovanie bude pokračovať v pondelok, 19. decembra. 

     • Piataci a šiestaci na exkurzii

     • Aj piataci a šiestaci sa vybrali na exkurziu do bratislavskej Incheby na výstavu "Cosmos Discovery", kde sa mohli zoznámiť s prvými vesmírnymi rokmi, najdôležitejšími míľnikmi povojnovej histórie ľudstva, aj najnovšími projektmi a víziami týkajúcimi sa objavovania vesmíru.

     • Exkurzia ôsmakov a deviatakov

     • V stredu 26. októbra sa ôsmaci s deviataci zúčastnili exkurzie v Inchebe Bratislava. Výstava "Cosmos" je zameraná na históriu kozmonautiky a bádania vo vesmíre.

     • Nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Milí rodičia, prosíme, aby ste nezabudli, že dieťa má priniesť v stredu 2.11.2022 zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 

      Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia). Prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať v stredu ráno priamo pred školou. 

      Uprednostňujeme možnosť vyriešiť to elektronicky cez systém EduPage.

      Vyhlásenie na stiahnutie >>>

     • Tekvicové bytosti

     • Detská hravosť a fantázia v spolupráci s „dospeláckou“ zručnosťou vytvorili nápadité, jedinečné tekvicové bytosti – rozprávkové postavičky, strašidlá, zvieratká, šašov, ale aj rôzne domčeky či dopravné prostriedky. Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom, ktorí neváhali a svojimi umeleckými tekvicovými originálmi obohatili tohtoročnú výstavku.

     • Exkurzia "Cosmos Discovery" v Bratislave

     • Siedmaci sa v piatok vybrali do Bratislavy na exkurziu "Cosmos Discovery", ktorá ako svetová výstava mapuje pilotované lety do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie.

     • Exkurzia deviatakov

     • Deviataci boli v polovici októbra na exkurzii v okolí Banskej Bystrice. Ich prvou zastávkou bola Harmanecká jaskyňa, ku vchodu ktorej je mierne náročnejší peší výstup. Jediná jaskyňa v našom regióne je známa napríklad aj množstvom zimujúcich netopierov. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je zapísaný do zoznamu UNESCO a jeho návšteva spolu s výkladom o histórii dodala exkurzii aj kultúrny a duchovný podtext. Návšteva takmer osemdesiatročného Múzea SNP v Banskej Bystrici v dnes už ikonickej stavbe mesta pod Urpínom korešponduje s témami vyučovanými na hodinách dejepisu. Ďakujeme pani učiteľkám, že výborne pripravili takúto exkurziu. 

     • Na krúžku

     • Na krúžku "Riešenie mimoriadnych situácií" vedenom pani učiteľkou Tímeou Szlovákovou sa žiaci venujú aj základom poskytovania prvej pomoci.