• Deň matiek

     • Pri príležitosti oslavy Dňa matiek pozývame na vystúpenie a kultúrny program žiakov Základnej školy aj detí z Materskej školy v Kalnej nad Hronom. V nedeľu 14. mája o 15:00 v Kultúrnom dome. 

     • Beh oslobodenia

     • Športového podujatia pri príležitosti oslobodenia našej obce sa zúčastnia aj žiaci našej školy, keď v rôznych kategóriách budú súťažiť o zaujímavé ceny. Istotne ich podporíme. 

     • Deň Zeme

     • Ako zvyčajne, aj v tomto školskom roku naši šikovní pedagógovia pripravili aktivity k oslave Dňa Zeme. V piatok teda naši žiaci namiesto bežného vyučovania mali možnosť zoznámiť sa so zaujímavými pokusmi z chémie, ručne si vyrábali recyklovaný papier, prešli informačnými otázkami testov o ekológii a tiež si postavili vlastnú domácu meteorologickú stanicu. Nechýbalo tiež vyčistenie okolia od odpadkov. Bolo prípravené aj občerstvenie s bylinkovými čajmi a zdravé  jednohubky s klíčkami. S pomocou obetavých deviatakov sa poučenie i zábava všetkým páčila. 

     • Deň narcisov

     • Aj v našej škole bude 20. apríla možnosť zapojiť sa do zbierky Ligy proti rakovine s názvom "Deň narcisov" na pomoc onkologickým pacientom. Ďakujeme všetkým, ktorí dokážu byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov. 

     • Žiadosť o dotované obedy

     • Dnes sa žiakom rozdávala v papierovej podobe Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravovanie v školskej jedálni. Je potrebné ju riadne vyplniť a podpísať rodičom a takto vrátiť triednej učiteľke najneskôr do 14. apríla 2023 aj v prípade, že nemáte záujem o stravovanie v školskej jedálni.

      Následne od 1. mája 2023 bude môcť byť poskytnutá dotácia na stravovanie pre všetky deti navštevujúce školu, teda aj pre tie, ktorých rodičia majú daňový bonus. Na jednej Žiadosti budú uvedené mená všetkých súrodencov, ktorí majú rovnakých zákonných zástupcov. Dotácia pokryje všetky náklady na stravovanie, teda obedy v školskej jedálni budú pre žiakov zadarmo.

      V prípade, ak rodič nedoručí spomenutú Žiadosť v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým rodič o ňu v priebehu školského polroka nepožiada. Táto bude však priznaná až od septembra 2023.

      Do 5. mája 2023 je potrebné uhradiť jednorazovú finančnú zábezpeku vo výške 20€, z ktorej sa budú hradiť nedotované obedy (ak sa žiak nezúčastní vyučovania a neodhlási sa z obeda).

      Platbu finančnej zábezpeky uskutočnite prevodom na bankový účet SK28 5600 0000 0071 3756 6007. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. Môžete tiež požiadať vedúcu školskej jedálne o poštovú poukážku. Ak si myslíte, že na účte školskej jedálne máte preplatok z predchádzajúcich úhrad, informujte sa telefonicky u vedúcej školskej jedálne 0911 483 918, ktorá vám poskytne informácie o výške prípadného preplatku. Na úhradu finančnej zábezpeky vo výške 20€ môžete použiť aj QR kód pre bankovú aplikáciu.

      Tento postup musí každá škola dodržať na základe predpisov z MŠ SR.

      ​​​​​​​

     • Zápis do prvého ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka bude v našej škole 13.4.2023 od 13:00 do 16:30. Ide o šesťročné deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Zápis sa týka aj tých, ktorí mali odklad. Rodič prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz a príde v uvedenom čase aj s dieťaťom do školy. Prosíme VOPRED vyplniť prihlášku ELEKTRONICKY na tomto odkaze>>> Tešíme sa na spoluprácu.

     • Majstrovstvá okresu v gymnastike

     • Dňa 30.3.2023 sa žiačky tretieho a štvrtého ročníka našej školy zúčastnili okresnej súťaže v gymnastike v Kozárovciach. Ako družstvo v zložení: Sára Liptáková (3.A), Zoe Zdychavská (3.B), Saša Gabrhelová (3.A), Simona Hostinská (3.B), Mia Szárazová (3.B) a Simona Maďarová (4.A) získali krásne 2. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

     • Pytagoriáda - úspešní v okrese

     • Dňa 20.3.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v pytagoriáde. Našimi úspešnými riešiteľmi sa stali: Sára Liptáková (3.A), Kateryna Buchok (4.A), Michal Zemánek (4.A) a Kristína Gužiová (8.A). Blahoželáme. 

     • Projekt sopky

     • Piataci na vyučovanie vyrobili doma najrôznejšie druhy sopiek. Použili rôzne materiály, ako napríklad sádru, noviny, modelovaciu hmotu, montážnu penu, vosk, papierové rolky, plastové flaše či dokonca piškótové cesto (takže časť sopky sa dala zjesť). Žiaci mali naozaj fantáziu, ako to ukazujú aj fotografie. Niektorí to urobili celkom sami, iní s pomocou rodičov. Všetci si dali záležať a strávili nad tým veľa času a venovali projektu svoju námahu. Práce sú skutočne veľmi pekné. Niektoré sopky boli odprezentované aj s pokusom, ako sopka "vybuchne" pomocou sódy bikarbóny a octu.

     • Príprava na súťaž

     • Na budúci týždeň držíme palce našim žiačkam z prvého stupňa. Zúčastnia sa na súťaži v gymnastike, na ktorú sa s nadšením a zodpovedne pripravujú.

     • Výchovný koncert

     • Vo štvrtok 9.3.2023 sa v telocvični našej ZŠ uskutočnil výchovný koncert spoločnosti Špeciál Art z Nitry pod názvom Zneužívanie moci.

     • Víťaz obvodného kola recitačnej súťaže

     • Dňa 9.3.2023 sa konalo v Leviciach obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom našu školu reprezentoval Ajay Kristián Dobó, žiak 4.A triedy. Umiestnil sa na krásnom 1. mieste, za čo mu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

     • Virtuálna prehliadka školy

     • Na GoogleMaps nájdete virtuálnu prehliadku priestorov našej školy. Po kliknutí na tento odkaz a následne vľavo na obrázok triedy sa môžete prostredníctvom počítača “poprechádzať” po budovách našej školy, prezrieť si triedy a učebne a taktiež celý školský areál.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16.02.2023 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni. Žiaci ročníkov 1.-4. mali možnosť prežiť hodnotný umelecký zážitok. Do obvodného kola do Levíc postupuje s poéziou Kristián Ajay Dobó zo 4. A triedy. Blahoželáme!

     • Karneval 2023

     • Fašiangy sme tento rok oslávili karnevalom v posledný deň pred jarnými  prázdninami 17. 2. 2023. Žiaci 1.-4. ročníkov už netrpezlivo čakali na otvorenie... Pani učiteľky mali  pre deti nachystané rôzne súťažné disciplíny, ale popri tom sa aj veľa tancovalo, smialo. Čarodejnice, ochrancovia, bojovníci, piráti, princezné , námorníci, zombíci a mnoho ďalších, vytvorili výbornú atmosféru. Všetci sa super zabávali v skackajúcom rytme balónov. Dopoludnie ušlo  veľmi rýchlo. Tešíme sa o rok zase.

     • Vševedko 2023

     • V školskom roku 2022/2023 sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 15 žiakov 2. – 4. ročníka. Z nich boli 3  žiaci  v riešení úloh úspešní a získali tak za perfektné umiestnenie titul a diplom Všetkovedka. K tomu súťažiacim organizátori pribalili aj malý darček.

      Titul Všetkovedka získali:

      4.A –M. Zemánek

      4.A – P. Petrák

      4.A – A. Dobó

      Ostatní zúčastnení žiaci, ktorí sa zapojili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími získali titul Všetkovedkov učeň.

      Ďakujeme všetkým žiakom, že zabojovali o titul a dokázali, čo všetko už o svete vedia a hlavne zažili pocit úspechu a výnimočnosti. Veríme, že v budúcom školskom roku bude úspešných riešiteľov ešte viac.