• OZNAM O PRERUŠENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu zdravotníctva v Leviciach a so súhlasom zriaďovateľa bude z dôvodu vysokého počtu žiakov s respiračným ochorením PRERUŠENÉ vyučovanie od 18. 12. 2023 (pondelok) do 22. 12. 2023 (piatok). Školská jedáleň a Školský klub detí sú mimo prevádzky. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 8. januára 2024 (pondelok).

      Mgr. Peter Lipták, riaditeľ školy

     • Mikuláš v našej škole

     • Mikuláš so svojou partiou zavítal dnes medzi žiakov našej školy. Niektorí s radosťou, iní s malými obavami sa zapojili do programu. Každý dostal malú sladkú odmenu. Vďaka šikovným deviatakom a pani učiteľkám bola radosť na tvári každého...

     • Krabice naplnené láskou

     • Viac ako 50 krabíc od topánok naplnených láskou sme odovzdali, aby sme tak potešili našich starkých drobnosťami, ktorými naši obetaví žiaci, rodičia i učitelia naplnili krabice od topánok. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za pomoc. 

     • Tekvicové výtvory

     • Aj túto jeseň sa najmenší žiaci našej školy mohli pochváliť nezvyčajne vyzdobenými tekvicami, ktoré skrášlili areál našej školy. Preukázala sa fantázia, tvorivosť a šikovné ruky nielen našich žiakov, ale hlavne ich rodičov. Všetky výtvory (bolo ich 45) boli nápadité a pekné. Každý žiak, ktorý sa do súťaže zapojil, dostali sladkú odmenu a malú vecnú cenu.

     • Šikovní šiestaci

     • Zoznam surovín, ich použitie, technologický postup aj šikovnosť pri obracaní si mohli šiestaci vyskúšať na hodine Techniky pri pečení palaciniek. Vydarili sa a boli ozaj chutné. 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj naša škola poteší tieto Vianoce seniorov malým darčekom, ktorý zahreje pri srdci nás aj ich. Zapojíme sa do šiesteho ročníka výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Viac informácií si môžete prečítať na priložených infografikách...

     • Aj u nás separujeme...

     • Deti v ŠKD pod vedením p. vychovávateliek sa zapojili do súťaže o EKOlavičky. Keďže škola dlhodobo separuje a nie je jej životné prostredie ľahostajné, radi výzvu prijali a natočili krátke video. Držíme im palce, aby v súťaži uspeli a tým prispeli ku skrášleniu školského areálu. Video nájdete na školskom facebookovom profile: www.facebook.com/zskalnanadhronom

     • Na Technike s piatakmi

     • S blížiacim sa zimným časom si piataci na hodine Techniky mohli vyrobiť takýchto zaujímavých snehuliakov. Cvičenie v presnosti a trpezlivosti pri vytváraní hlavičky, čiapky či šála bolo pre niektorých výzvou. 

     • Nové telefonické kontakty

     • Ak je to potrebné, môžete využiť nové telefonické kontakty našej školy:

      zborovňa pre 1. až 4. ročník: 0911 430 371
      zborovňa pre 5. až 9. ročník: 0911 430 368

      hospodárka školy: 0914 169 789

      Školský klub detí: 0904 342 394

      vedúca školskej jedálne: 0911 483 918 

      Kontakty nie sú dostupné nonstop, počas vyučovania sa môže stať, že vyučujúci nemajú možnosť odpovedať na telefonický hovor.

      Prípadne použite email: info@zskalna.sk

     • Haloweenske aktivity

     • Na posledný deň pred jesennými prázdninami pripravili pedagógovia rôzne aktivity s haloweenskou tematikou. Okrem zaujímavého kvízu si žiaci mohli zasúťažiť na "lietajúcom koberci", triafať do strašidla, vyskúšať si svoju presnosť v hode na tekvice alebo využiť kreativitu pri tvorbe múmie. Najlepšie masky boli odmenené. Dobre sme sa zabavili. 

     • Školský klub detí

     • V našej škole máme v súčasnosti 4 oddelenia ŠKD, ktoré navštevuje takmer sto žiakov prvého stupňa. Jednotlivé oddelenia vedú pani vychovávateľky Lucia Dobóová, Ivana Almásiová, Veronika Machová a Marta Siekelová. Aj keď sú žiaci rozdelení do skupín, predsa však (napr. pre chorobu vychovávateľky a pod.) prípadné správy ohľadom žiakov nech posielajú rodičia všetkým pani vychovávateľkám súčasne prostredníctvom systému EduPage, čím predídeme prípadným nedorozumeniam. Telefónne číslo do ŠKD je 0904 342 394. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Výstup na Sitno

     • Na najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy neďaleko Banskej Štiavnice vystúpali naši siestaci a siedmaci. Skvelé počasie nám doprialo príjemný zážitok z jesennej prírody. 

     • Výchovný koncert

     • Na výchovnom koncerte s názvom "Očová, Očová..." nám pán majster ukázal hru na rôznych hudobných nástrojoch. 

     • Špeciálny pedagóg

     • Ako dieťa naučiť učiť sa efektívne? Čo môže zohľadniť učiteľ? Kedy požiadať o pomoc školského špeciálneho pedagóga? A kedy je čas obrátiť sa na odborníkov v poradniach?   

      Špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom a učiteľom špeciálny školský pedagóg poskytuje priamo počas vyučovania priebežne alebo podľa potreby.

      Konzultačné hodiny pre rodičov:
      každý utorok 12.00 – 13.30
      každú stredu 13.00 – 14.00

      Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred cez EduPage (p.u. Michalovičová),osobne v škole alebo otázky môžete posielať tiež mailom na specped@zskalna.sk.

      PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE SEM >>>

       

     • Tekvicová súťaž

     • Každoročne organizujeme súťaž v tvorbe zaujímavých výtvorov z tekvíc. Aj v tomto školskom roku od 2. do 15. októbra môžete do školy priniesť svoje výtvory. Tešíme sa na spoluprácu.

     • Biela pastelka

     • Zapojiť sa do zbierky Biela pastelka bude možné aj v našej škole v piatok 22. septembra.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky našej školy.
      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme. Viac info na www.bielapastelka.sk 

     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 25. septembra o 16:30 sa v budove našej školy uskutoční Plenárne zasadnutie Združenia rodičov. Po ňom budú nasledovať triedne schôdze s jednotlivými učiteľmi. Na stretnutí sa dozviete dôležité informácie o priebehu začínajúceho školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.