• Siedmaci na exkurzii

     • 18. apríla 2024, sme so siedmakmi v ramci hodin dejepisu a geografie navštívili Baziliku v Hronskom Beňadiku a  neďaleký stredoveký hrad Revište. V priestoroch kláštora sme si prezreli aj zrenovované opatstvo so zaujímavymi expozíciami. Žiaci si vyskúšali pisať brkom a atramentom, ako to robili voľakedy tunajší mnísi. Prijemná bola aj prechádzka lesom k hradu Revište, ktorý prechádza rekonštrukciou. Z novovybudovaných hradných múrov bol krásny pohľad na meandre Hrona. Napriek chladnejšiemu počasiu sme si to vsetci užili.

     • Klavírny koncert

     • 26.marca 2024 sa v priestoroch našej školy konal klavírny koncert pod vedením pani učiteľky Dráfiovej,  ktorá sa našim deťom venuje od októbra. Deti predviedli čo sa za ten čas naučili, a tak  spríjemnili popoludnie nielen svojím rodičom, starým rodičom, ale aj pani učiteľkám.

     • Majstrovstvá okresu v gymnastike

     • 11. apríla sa naše žiačky O. Buchok, S. Gabrhelová, S. Hostinská, S. Liptáková, M. Szárazová a Z. Zdychavská zúčastnili Majstrovstiev okresu v gymnastike na Základnej škole v Kozárovciach. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Ďuríkovej a pánu učiteľovi Ďuríkovi, ktorí ochotne pripravovali naše žiačky na túto súťaž a úspešne tak reprezentovali našu školu, keď sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Vo štvrtok sme mali v našej škole zápis detí do prvého ročníka. Aj keď možno trošku prekvapené, predsa však všetky deti zvládli odpovedať na jednoduché otázky pani učiteliek, mohli si pozrieť spolu s rodičmi priestory školy a odišli s peknou taštičkou plnou drobných darčekov. Tešíme sa v septembri na nových prvákov.

     • Ôsmaci na Technike

     • Presné váženie, dokonalý pomer, vynikajúce umelecké cítenie využili ôsmaci pri tvorbe šperkov zo živice na hodine Techniky. 

     • Zábavná fyzika

     • Učivo fyziky sa najlepšie utvrdzuje vlastnou skúsenosťou .Žiaci 8. ročníka si vyskúšali skladanie síl a rovnováhu na páke v praxi.

     • Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Na obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovali: Mariana Minichová z 3.ročnika v I. kategórii a získala 3.miesto a Kristián Ajay Dobó v II.kategórii získal Čestné uznanie poroty. Blahoželáme!

     • Zápis do 1. ročníka

     • Pozývame rodičov a deti na zápis do prvého ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční 11. apríla 2024 od 13:00 do 16:30. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť vopred TU>>> Nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa. Môžete si tiež dohodnúť prehliadku našej školy - dvere máme otvorené. Prídu aj tí, ktorí mali odklad. Pri zápise každé dieťa dostane malý darček a v septembri pri nástupe balíček učebných pomôcok zdarma. Tešíme sa na Vás.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 26. februára 2024 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni. Žiaci ročníkov 1.-4. mali možnosť prežiť hodnotný umelecký zážitok. Do obvodného kola do Levíc postupuje s poéziou Marianna Minichová z 3. A triedy. Blahoželáme!

     • Zlepšenie klímy v školskom kolektíve

     • V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Leviciach sme pre žiakov našej školy pripravili interaktívne besedy so sociálnou pedagogičkou Mgr. Nikolou Mašírovou. Druháci, šiestaci a ôsmaci sa pomocou zaujímavých aktivít učili rozvíjať vzájomnú spoluprácu, tvoriť sociálne väzby a spoločne diskutovať o svojich predstavách a návrhoch, ako vnímajú seba a svojich spolužiakov a ako môžu sami zlepšiť triednu klímu v ich školských kolektívoch. Venovali sme sa témam: Spoznaj svoje emócie, Upevnime vzťahy v našej triede a Tolerujeme sa navzájom. Žiaci boli aktívni, spontánni a tvoriví. Vďaka dôvernej atmosfére v triedach vedeli komunikovať otvorene a úprimne.Ďakujeme za ústretový a odborný prístup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

     • Piataci na geografii

     • V súvislosti s preberaným učivom na hodinách geografie piataci vyrobili s pomocou svojich šikovných rodičov modely sopiek.

     • Návšteva divadla

     •  

       

       

       Dňa 29.2. 2024 žiaci 7. a 6. ročníka navštívili predstavenie muzikálu "Povala" v DAB v Nitre. Okrem výnimočného kultúrneho zažitku si tiež pripomenuli, čo sa naučili na hodinách literatúry o dráme. 

     • Darujte 2% z daní

     • Boli by sme Vám vďační za podporu, ak by ste darovali 2% z daní Združeniu rodičov pri Základnej škole v Kalnej nad Hronom. Tlačivo na stiahnutie nájdete tu >>> Vyhlásenie na 2% z daní.pdf alebo Vám ho môžeme na požiadanie v škole vytlačiť. Ďakujeme za podporu.

     • Zlatý Amos

     • Slovenská rada rodičovských združení informuje rodičov o možnosti zapojiť sa do projektu Zlatý Amos - anketa o najobľúbenejšieho učiteľa. Účastníci získajú rôzne peňažné ceny. Usmernenie nájdete na www.zlatyamos.sk , prihlášky nájdete na: Prihlášky :: Zlatý Amos SR (zlatyamos.sk)Tešíme sa na Vašu účasť. Informovala Bc. Ing. Júlia Lindtnerová – predseda – štatutár SRRZ.

     • VŠEDKOVEDKO

     • Dňa 28.11.2023 sa na roč. 1.-4. uskutočnila obľúbená súťaž VŠETKOVEDKO. Žiaci riešili zaujímavé a rôznorodé cvičenia z vyučovacích predmetov a z reálneho života. Pohli „rozumčekom“ pri zábavných a logických úlohách. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov. Titul VŠETKOVEDKO (teda patria medzi prvých 30% na Slovensku) dostali: Gogora Filip, Hajtóová Sofia, Liptáková Sára, Ag Michal a Jarábek Benjamin. Ostatní dostali titul Všetkovedkov učeň. Všetkým blahoželáme a nabudúce pozývame aj ostatných, ktorí radi súťažia.

     • Karneval 2024

     • Každoročne sa na prvom stupni našej školy koná karneval so zaujímavými maskami. Nebolo tomu inak ani v tohtoročnom fašiangovom období. Fotografie si môžete pozrieť tu>>>

     • Fašiangový deň

     • Pedagógovia pripravili počas fašiangového obdobia tematický deň pre našich starších žiakov. Kvíz, súťaže a karnevalová prehliadka boli skutočne zaujímavé. Viac foto si môžete pozrieť tu >>>